Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 april 1963 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Gudmund Ernulf till borgm. i Borås fr. o. m. 1 aug. 1963;
    3 maj 1963 till ordf. å avd. av Sthms rr fr. o. m. 1 juni 1963 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 förordnat, å 8:e avd. rådm. Ingvar Ågren, å 18:e avd. rådm. Gösta Rundgren, å 21:a avd. rådm. Thure Hahn, å 22:a avd. rådm. Erik Svenonius samt å avd. 19 E rådm. Birger Brandt;
    s. d. förordnat ass. vid Sthms rr Nils Örtegren och Sten Kjellgren till e. rådm. i Sthm fr. o. m. 1 juni 1963.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    5 april 1963 utnämnt landsfiskalen i nuv. Kållands dt E. V. Enhammar till landsfiskal i nybild. Lidköpings dt fr. o. m. 1 juli 1963;
    19 april 1963 utnämnt e. bitr. stadsfiskalen i Sthm Bertil Österberg till bitr. stadsfiskal i samma stad;
    s. d. förordnat 1:e stadsfiskalsassistenterna i Sthm Arne Fellström och Bertil Jarl, Fellström att vara bitr. stadsfiskal i nämnda stad och Jarl att t. v. uppehålla en bef. som bitr. stadsfiskal i samma stad;
    s. d. utnämnt landsfogden i Västerbottens län E. G. Sahlin till landsfogde i Älvsborgs län fr. o. m. 1 juli 1963;
    s. d. utnämnt bitr. polisintendenterna G. P. Hallberg och G. F. Rutstedt till bitr. polisintendenter i Sthm.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 10 maj 1963 antagits Göran Kruse, Falun, C. Å. F. Hultgren, Malmö, Hans Erik Johansson-Wirung, Solna, samt Owe Björk, Bengt Gustawsson och Martin Nyström, Sthm.

    Universiteten. Prof. em. Nils Herlitz har utsetts till juris hedersdoktor vid Helsingfors universitet.
    K. M:t har
    10 maj 1963 utnämnt doc. vid Uppsala universitet Fredrik Sterzel till preceptor i offentlig rätt vid universitetet;
    17 maj 1963 utnämnt doc. vid Uppsala universitet Sten Hillert till preceptor i civilrätt vid universitetet.

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1963 följande (*betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

Svea hovrätt

    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden R. Adde, v. ordf., och E. Backman, assessorerna O. Tranell och J. Ljungar*.

    II avd.: lagmannen G. Aquilon*, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och S. Mejegård, assessorerna P. Lundbergh och S. Beckman.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorn G. Swartling, adj. led. G. Wahlgren.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och A. Hallström, assessorerna Birgitta Egenvall och I. Norrby.
    V avd.: hovrättsråden E. Ameln*, ordf., F. Palmér, v. ordf., och L. E. Tillinger, adj. led. S. O. Hall och T. Cars.
    VI avd.: lagmannen R. Senndahl, hovrättsråden N. Dillén, v. ordf., och E.Larsson*, adj. led. B. Voss och E. Cederlund.

382 PERSONALNOTISER    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden Å. Sahlquist, v. ordf., och A. Nordin, assessorerna P. Åström* och L. Sjöstedt.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden S. Nordell, v. ordf., och G. Wessman*, assessorerna G. Grönvall och W. Matz.
    IX avd.: lagmannen B. Lännergren, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., C. F. Hadding och J. Oldin, adj. led. S. Vängby*.
    Extra avd. I: hovrättsråden Y. Linder*, ordf., J. Victor, v. ordf., och H. Nordström, assessorn G. Stapelberg.
    Extra avd. II: hovrättsråden R. Pihl*, ordf., K. Ericsson, v. ordf., och E. Beskow, assessorn J. Ericson, adj. led. S. Holmbergh.

Vattenöverdomstolen

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorn G. Atmer, adj. led. G. Hallmo, S. Bolte, P. Dahlman och O. Westman.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorn Å. Bouvin, adj. led. S. Liljeqvist, B. Krouthén, S. Almerud och E. Andersson.

Göta hovrätt

    I avd.: lagmannen E. Ekstedt, hovrättsråden B. Höijer*, v. ordf., S. Löwendahl* och N. Sönnerby, assessorerna U. Chöler, Å. Gisby och A. Brandel samt adj. led. H. Torgestam.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., och B. Smedberg*, assessorn B. Svenson och fiskalen L. Sjögren (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., och K. Ahlbom*, assessorn C. O. Larson och adj. led. U. Gad.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden H. Moberg, v. ordf., H. Nordholm* och I. Bodewall, assessorn H. Gullberg, adj. led. A. Arvidsson, C.-A. Petri och L. Ekberg.
    II avd.: lagmannen H. Backman, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., C. Bergström och H. Schunnesson*, adj. led. J. Mathiasson.
    III avd.: lagmannen G. Nilsson, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., och P. Ryding*, assessorn S. Nyman och adj. led. E. Essén.

Hovrätten för Västra Sverige

    I avd.: presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., S. Pontén och L.-G. Lindencrona, assessorn S. Boman samt fiskalen Å. Ihrfelt (adj. led. i den mån pres. icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., och B. Arnold samt adj. led. B. O. Berggren och fiskalen K. Grahn.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., och B. Erichs samt assessorerna B. Helling och C. G. Palmgren.
    IV avd.: lagmannen E. Ahlgren, hovrättsråden C. I. Lefwander*, v. ordf., G. Ernulf och S. Arning samt assessorn vid Göteborgs rrtt S. Ordqvist.

Hovrätten för Nedre Norrland

    I avd.: presidenten K. Elliot (part. tjl), hovrättsrådet I. Henkow*, tf. lagman, v. ordf., assessorerna T. Widebeck och T. Dalhem, adj. led. O. Palenius och C.-I. Skarstedt.
    II avd.: lagmannen Å. von Schultz*, hovrättsrådet S.-E. Ellmén, v. ordf., assessorn O. Nordström, adj. led. A. Mannerstedt och A. Westlander.

Hovrätten för Övre Norrland

    I avd.: lagmannen B. Sandström*, hovrättsråden S. Bramsjö, v. ordf., B. Lid och A. Berg, assessorn L. Böhme, adj. led. J. Lindström.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden B. Rydstedt*, v. ordf.,

PERSONALNOTISER 383och N. Lindroth, assessorn C. O. Meurling, rådmannen A. Bengtsson och adj. led. Å. Weidstam.