Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1962 ha fiskalsförordnanden meddelats för

    i Svea hovrätt: G. Sjövall, B. O. Melin, C. Leijonhufvud, A. Fröhling, E. Pontén, Brita Sundberg-Weitman, Gunnel Norell, P. Evæus, I. Odhammar, K. G. Fogelkvist, H. Palmcrantz, I. Rexed, O. Nyström, A. Schiratzki, J. Lind,L. Grobgeld, Å. Holmberg, A. Sanmark, Ulla Ljunggren-Thedéen, E. Weman,G. Dufwa, L. Levin och I. Lindqvist;

    i Göta hovrätt: N. Ljunggren, U. Stigenberg, S. Wenker, G. Stigenberg, U. Sterner och H. Hedvall;

    i hovrätten över Skåne och Blekinge: Gunnar Grenfors, Johan Falkman, Axel Löfström, Carl Herman Bergh och Karl-Ingvar Rundqvist;

    i hovrätten för Västra Sverige: Karin Gustafsson, Barbro Sjösten, Elisabet Nygren, Bo Rundqvist, Sven-Eric Naumann, Bjarne Ståhlgren, Bror Karlsson, Benkt Elmgren-Warberg och Bertil Holmqvist;

    i hovrätten för Nedre Norrland: J.-O. Arnberg, N. Sjölander, L. Wesström och B. Eliasson;

    i hovrätten för Övre Norrland: Stieg Synnergren, Björn Morsing, Jan Ohlsson och Olof Häger.

    Nedre justitierevisionen. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1963 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: S.-E. Bergstrand (handelsdep.), C. G. Wargelius (tf. häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga), B. Erneholm (jordbruksdep.), I. Lekman (just.dep.), L. Delin (jordbruksdep.), Å. Åhström (handelsdep.), L.Wilhelmson (eckl.dep.) och S. Ekberg (riksdagens konst.utskott). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 18 i tjänst och 1 ämbete var vakant.
    Såsom tf. rev.sekr. tjänstgjorde tingsdomaren K. Modigh (Södertörns), hovrättsrådet S. Egersten (Svea), tingsdomaren S. Petterson (Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads), hovrättsråden O. Thulin (V. Sverige), T. Landahl (Göta), C. J. Johansen (V. Sverige), F. Rekke (Ö. Norrland), assessorn L.-I. Thorleif (V. Sverige), tingsdomaren P.-U. Hagberg (Ångermanlands mell.), assessorn C. Åström (Svea), tingsdomaren I. J.-Scheynius (Gällivare), brottmålsrådmannen I. Jönsson (Södertälje rrtt), assessorerna F. Lindstam (Göta), A. Frennberg (Göta), L. Villius (Skåne och Blekinge), tingsdomaren A. Nordgren (Falu), samt assessorerna G. Möller (Skåne och Blekinge), L. Herlitz (Svea), C. Wibling (Svea), R. Söderblom (Svea) och Brit-Marie Ericsson (Svea).

Trycklov 30/5 1963