Utrikesdepartementet. K. M:t har
    28 juni 1963 förordnat generalkonsuln i New York Love Kellberg och chefen för utrikesdep:s jur. byrå Lars Hedström att fr. o. m. 1 sept. 1963 vara, Kellberg chef för utrikesdep:s rättsavd. och Hedström bitr. chef för samma avd.;
    s. d. förordnat chefen för utrikesdep :s rättsavd., ambassadören Sture Petrén, som utnämnts till pres. i Svea hovr. fr. o. m. 1 sept. 1963, att fr. o. m. sistnämnda dag vara sakkunnig i folkrätt i samma dep.

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 10 aug. 1963 entledigat exp.chefen i kommunikationsdep. Nils Aurén från exp.chefsförordn. med utg. av aug. 1963.

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 28 juni 1963 förordnat byråchefen i jordbruksdep. Karl-Olof Wahlfisk till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 jul i1963.

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 25 juli 1963 utnämnt byrådir. Ao 25 hos justitiekanslersämb. Axel Nilsson till byrådir. Ao 27 hos ämb.

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har
    14 juni 1963, med motsv. entled. av hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Lars öhrbom, förordnat ass. i Svea hovr. Ingvar Norrby att fr. o. m. 1 juli 1963 t. v. uppehålla den e. o. byråchefstjänsten vid riksåkl.ämb.;
    25 juli 1963 utnämnt byrådir. Ao 25 hos riksåkl.ämb. Erik Petersson till byrådir. Ao 27 hos ämb.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    14 juni 1963 förordnat utnämnde tingsdomaren i Tjusts domsaga Bengt Svenson att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    22 aug. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Birgitta Egenvall och Göran Atmer samt ass. i Göta hovr. Ulf Chöler att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M :t har
    28 juni 1963 till hovr.råd i hovr. för Västra Sverige utnämnt chefen för inrikesdep:s rättsavd., ass. i Svea hovr. Stig Nordlund och häradshövd. i Västra Hälsinglands domsaga Gunnar Rådström, Nordlund fr. o. m. 1 aug. och Rådström fr. o. m. 1 okt. 1963;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 juli 1963 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där K. G. M. Sjöberg, S. S. A. Holmbergh och E. L. Cederlund, i Göta hovr. fiskalen där U. H. H:son Gad samt i hovr. för övre Norrland fiskalerna där G. R. Normark och Å Weidstam.

    Häradsrätterna. K. M :t har
    14 juni 1963 förordnat byrådir. i hovr. för Västra Sverige Åke Hessfelt att fr. o. m. 1 okt. 1963 uppehålla bef. såsom särskild inskr.domare i Askims och Mölndals samt Hisings, Sävedals och Kungälvs domsagor;
    s. d. beviljat häradshövd. i Jösse domsaga Martin Mellbin avsked med utg. av okt. 1963;
    s. d. till bitr. häradshövd. fr. o. m. 1 juli 1963 utnämnt, i Södra Roslags domsaga hovr.rådet i Svea hovr. Ragnar Adde, i Solna domsaga rev.sekr. Carl-Gustaf Grotander, i Sollentuna och Färentuna domsaga rådm. i Södertälje Ingvar Jönsson, i Södertörns domsaga tingsdomaren där Karl Modigh, i Gotlands domsaga tingsdomaren där Tor Sverne, i Västmanlands västra domsaga tingsdomaren där Nils-Göran Lejefors, i Västerbottens västra domsaga tingsdomaren där Åke Lindbohm, i Piteå domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Fredrik Rekke, i Luleå domsaga tingsdomaren där Barbro

576 PERSONALNOTISERLindqvist samt i Gällivare domsaga tingsdomaren där Irvis Scheynius;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Askims och Mölndals domsaga rådm. i Falun Sven Åke Fogelberg fr. o. m. 1 sept. 1963, i Vättle, Ale och Kullings domsaga ass. i hovr. för Västra Sverige Lars-Ingemar Thorleif fr. o. m. 1 juli 1963 samt i Ångermanlands mellersta domsaga ass. i hovr. för Nedre Norrland Torsten Dalhem fr. o. m. 1 juli 1963;
    25 juli 1963 beviljat häradshövd. i Östbo och Västbo domsaga Frithiof Folkard von Scherling och i Sydöstra Hälsinglands domsaga Allan Brusén avsked, Folkard von Scherling med utg. av dec. 1963 och Brusén med utg. av jan. 1964;
    s. d. förordnat fiskalen i Göta hovr. Harald Torgestam att t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Norra och Södra Vedbo domsaga;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Ulf H:son Gad att fr. o. m. 26 juli 1963 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Tjusts domsaga.