Nytt tingshus. Sydöstra Hälsinglands domsaga hade till d. 1 jan. 1963 två tingsställen, ett i Söderala och ett i Enånger. Domsagans kansli har sedan länge legat i Söderhamn. Fr. o. m. 1963 har domsagan gemensamt tingsställe i Söderhamn. Nytt tingshus har byggts i staden. Tingshuset har ett centralt och vackert läge i den del av Stadsparken, som ligger mellan Kungsgatan i söder och Norrtullsgatan i norr. Arkitekt för byggnaden har varit arkitekten Artur von Schmalensee, Stockholm. För inredningen har svarat arkitekten Fyjolfur Agustsson i Stockholm, vilken även ritat möblerna.
    Tingshuset är uppfört i sluten fyrkant kring en c:a 150 kvm stor gård med planterade blommor och prydnadsbuskar och en damm med spelande vatten. Bottenplanet inrymmer tingssal, vittnesrum, hall för allmänheten, överläggningsrum samt lokaler för domsagokansliet. Från nämnda hall leder en halvtrappa upp till rum för åklagare och advokater. I planet en trappa upp ligga bostäder för häradshövding och vaktmästare samt överliggningsrum för nämnden och i vindsplanet två enkelrum med pentry för notarier. I källarplanet finns lunchrum med kök. Gardiner och möbeltyger ha vävts av Hemslöjden i Söderhamn. På fondväggen i tingssalen hänger en stor bonad, komponerad av konstnärinnan Kerstin Ekengren i Järvsö och vävd på Hemslöjden.
    Tingshuset invigdes d. 3 sept. 1963 i närvaro av ett hundratal inbjudna. Invigningen inleddes med ringning i den från det gamla tingshuset i Söderala flyttade klockan, som är från 1820-talet. Musik utfördes av en stråkkvintett

646 NOTISERur Gävleborgs läns orkesterförening. Byggnadskommitténs ordförande, häradshövdingen Allan Brusén, lämnade en redogörelse för byggnadens tillkomst. Justitieministern Herman Kling invigningstalade. Efter visning av tingshuset avslutades invigningen med lunch för de inbjudna gästerna.

A. B-n