Regeringsrätten. K. M:t har 6 sept. 1963 beviljat reg.rådet Gösta Quensel avsked med utg. av dec. 1963.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 sept. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Birgitta Adde och civilrådm. i Härnösand Sture Marteleur att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    13 sept. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Grönvall att t. v. tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 sept. 1963 utnämnt ass. i Svea hovr. Bo Mollstedt till hovr.råd i samma hovr.;
    13 sept. 1963 utnämnt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Sam Pontén till hovr.råd i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 nov. 1963.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    13 sept. 1963 beviljat häradshövd. i Kinds och Redvägs domsaga Hugo Söderström avsked med utg. av nov. 1963;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire att t. v. uppehålla tingsdomarbef. i Vättle, Ale och Kullings domsaga;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Christer Åström samt ass. i hovr. för Västra Sverige Bertil Hagman och Gunnar Hellgren att fullgöra på tingsdomare ankommande göromål, Åström i Svartlösa domsaga från och med 16 sept. 1963, Hagman i Askims och Mölndals domsaga samt Hellgren i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    6 sept. 1963 till e. rådm. i Sthm förordnat ass. vid Sthms rr Ingegärd Hagerman, Gunnar Sterner och Nils Edwall;
    s. d. till ass. vid Sthms rr utnämnt e. ass. där Lars Molin, Barbro Åslund, Sven Törnlund och Helge Larsson;
    s. d. till e. ass. vid Sthms rr förordnat t. f. ass. där Monica Regnstrand, Ulf Karlholm, Torsten Pehrsson och Ake Westerlund;
    s. d. beviljat rådm. i Norrköping Manne Ulander och borgm. i Trelleborg Knut Möller avsked, Ulander med utg. av okt. 1963 och Möller med utg. avdec. 1963.

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    6 sept. 1963 utnämnt bitr. landsfogden i Malmöhus län C. O. Å. Moberg till landsfogde i Västerbottens län fr. o. m. 1 okt. 1963;
    s. d. till landsfiskal utnämnt, i Daga dt landsfiskalen i Korpilombolo dt M. V. Suvén fr. o. m. 1 okt. 1963, i Skillingaryds dt e. o. landsfiskalen i Eksjö dt H. O. Hj. Roupé, i Klintehamns dt e. o. landsfiskalen i Visby dt M. L.-O. Wallin, i Lane dt e. o. landsfiskalen i Mölndals dt S. J. Rhodin, i Kvänums dt bitr. landsfiskalen i Gudhems dt K. L. Wideslröm, i Säffle dt t. f. landsfiskalen där, e. o. landsfiskalen i Strängnäs dt O. G. Ivarsson, i Malungs dt bitr. landsfiskalen i Stora Kopparbergs dt N. L. Lundén, i Storviks dt t. f. landsfiskalen i Bergsjö dt, bitr. landsfiskalen i Forsa dt E. Nilsson, i Vilhelmina dt landsfiskalen i Do-

rotea P. G. Bovin samt i Gällivare dt (polischef-åkl.) landsfiskalen i Vittangi dt R. G. M. Gabrielsson.