Halmstads domböcker. Rådstuguprotokoll 1681—83 utg. av MÄRTA HÄHNEL. (Institutet för västsvensk kulturforskning. Skrifter 3.) Lund 1961. CWK Gleerup. 345 s. Kr. 15,00.
    Lektor MÄRTA HÄHNEL, som tidigare utgivit Halmstads rådstuguprotokoll för åren 1679—80, har fortsatt sin utgivningsverksamhet med protokollen för tiden 1681—83. Det är ett värdefullt tillskott lektor Hähnel med sin utgåva åstadkommit till den inte alltför omfattande litteraturen av tryckta svenska domböcker från 1400- till 1600-talet. Av städernas domböcker är, såvitt anm. förmår överblicka, hittills följande tryckta: Stockholms stads tänkeböcker 1474—1520, 1524—29 o. 1544—1608, Arboga stads tänkebok 1451—1569, Jönköpings stads tänkebok 1456—1548, Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577—1610, Gävle stads tänkebok 1569 (1573)—1659, Nya Lödöse tänkeböcker 1586—1621, Strängnäs stads tänkebok för 1590-talet, Brätte stads dombok 1615—42 och Södertälje stads äldsta kända domböcker 1638—39. Sist men icke minst bör framhållas Kalmar stads tänkebok, som är den äldsta av våra bevarade tänkeböcker.
    I inledningen anger utg., att den avgörande försvenskningen på rättskipningens område satte in i Halmstad på 1680-talet (enligt fredstraktaten skulle

LITTERATURNOTISER 733ju dansk rätt tillämpas). Det är således en ur rättshistorisk synpunkt ytterst intressant tid de utgivna domböckerna avspeglar. Just därför hade man önskat sig, att utgåvan försetts inte bara med ett personregister utan även med ett sakregister. Detta är en anmärkning, som ingalunda anknyter enbart till lektor Hähnels utgåva. Ofta utges gamla domböcker utan sakregister. Hur stort personhistoriskt intresse dessa domböcker än må ha, får de väl ändå i första hand betraktas som rättshistoriska källor. Varken person- eller ortsregister ger rättshistorikern nämnvärd hjälp, medan ett sakregister kan spara honom mycket tid. Utgåvorna av Stockholms stads tänkeböcker är dock försedda med goda sakregister. Man vågar kanske hoppas på ett liknande sakregister till Enköpings stads tänkeböcker 1540—95, som är under utgivning.

P.-E. W.