DÖDSFALL 751    Per Ernst Otto Lange avled d. 11 sept. 1963. Han var född d. 12 jan. 1901 i Danmark samt avlade studentex. i Karlstad 1919 och jur.kand.ex. i Lund 1926. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Kristinehamn och blev led. av Sveriges advokatsamfund 1931.

    Hugo Rudolf Sandell avled d. 18 sept. 1963. Han var född d. 14 okt. 1882 i Jonstorp, Malmöhus län, samt avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1900 och jur.utr.kand.ex. i Lund 1904. Efter tingsmeritering och viss annan tjänstgöring kom han till rådhusrätten i Hälsingborg, där han blev rådman 1924.

    August Herman Gerlach Richter avled d. 26 sept. 1963. Han var född d. 25 maj 1887 samt avlade i Lund studentex. 1907 och jur.kand.ex. 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Malmö. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1923.

    Niels Laurentius Nielsen avled d. 27 sept. 1963. Han var född d. 5 juli 1888 i Söderhamn samt avlade mogenhetsex. i Hudiksvall 1908 och jur.kand.ex. i Lund 1923. Efter tingstjänstgöring blev han stadsfogde i Söderhamn 1929 samt i samma stad andre rådman 1940 och brottmålsrådman 1948.

    Nils-Erik Borgström avled d. 30 sept. 1963. Han var född d. 6 jan. 1915 i Malmö samt avlade jur.kand.ex. i Lund 1941. Efter tingsmeritering ägnade han sig åt advokatverksamhet, sedan 1947 i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1949.

    Sigurd Axel Ahlmark avled d. 5 okt. 1963. Han var född d. 22 april 1893 i Sthm samt avlade där studentex. 1911 och jur.kand.ex. 1921. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Sthm och blev 1926 led. av Sveriges advokatsamfund.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    4 okt. 1963, med motsv. entledigande för just.rådet Bengt Hult, förordnat statssekr. i justitiedep. Carl Holmberg att vara kontaktman med justitiedep:en i de övriga nordiska länderna,
    11 okt. 1963 förordnat fiskalen i Svea hovr. Carl-Anton Spak att t. v. uppehålla budgetsekr.tjänsten i justitiedep.,
    25 okt. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Wilhelmsson och ass. vid Gtbgs rr Ulf Ankarloo att t. v. biträda såsom sakkunniga inom justitiedep. Dep.chefen har
    14 okt. 1963 förordnat byråchefen Lorentz Vogel att t. v. såsom expert biträda förvaltningsdomstolsutredn.,
    s. d., med motsv. entled. för ass. i Svea hovr. Gösta Dyrssen, förordnat tingsdomaren i Södra Roslags domsaga Åke Wikner att såsom sakkunnig överse vattenlagens bestämmelser rör. torrläggning av mark,
    s. d. förordnat reg.rådet Bengt Hjern, ordf., byråchefen Arne Hillbo, kanslirådet i soc.dep. Ossian Larnstedt, byråchefen Kurt Lindroth, överläk. Gustaf Myhrman, led av riksdagens I kamm., ombudsmannen Bertil Petersson och led. av riksdagens II kamm., byrådir. Daniel Wiklund att såsom sakkunniga verkställa en utredn. om formerna för samhällets åtgärder vid omhändertagande av berusade personer på allmän plats, ävensom förordnat t. f. byrådir. i justitiedep. Torsten Johansson till sekr. åt de sakkunniga (se ovan s. 749).
    22 okt. 1963 förordnat stabskonsulenten S. F. R. Sterner till sekr. åt utredn.mannen för utredn. ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m.,

752 PERSONALNOTISER    23 okt. 1963 förordnat civ.ekonomen Ingmar Ytterbrink till sekr. i utredn. för översyn av bokföringslagen,
    25 okt. 1963 förordnat pol. mag. Olle Sundström att såsom expert biträda utredn. ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor,
    29 okt. 1963 förordnat utrikesrådet L. G.-A. Kellberg och förste tax.insp. HPehrson att såsom experter biträda utredn. om utlandssvenskars folkbokföring.