Häradsrätterna. K. M:t har
    7 dec. 1962 till hhövd. utnämnt, i Östra Värends domsaga hovr.rådet i Göta hovr. Lennart Wetterling fr. o. m. 1 jan. 1963 samt i Hisings, Sä vedals och Kungälvs domsaga hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Anna-Lisa Vinberg fr. o. m. 1 mars 1963;
    14 dec. 1962 till tingsdomare fr. o. m. 1 jan. 1963 utnämnt, i Uppsala läns södra domsaga tingsdomaren i Södertörns domsaga Lars Bruhn, i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Börje Duus samt i Piteå domsaga fiskalen i hovr.för Västra Sverige Olof Darell;
    21 dec. 1962 utnämnt ass. i Svea hovr. Erik Linder till tingsdomare i Svartlösa domsaga fr. o. m. 1 jan. 1963;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Olof Sundberg att fr. o. m. 1 mars 1963 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Nedre Norrland Sven Bouvin att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. uppehålla tingsdomarämb. i Ångermanlands mellersta domsaga;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Eskil Persson att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. uppehålla ett tingsdomarämb. i Gällivare domsaga;
    s. d. förordnat förste byråsekr. Barbro Blomberg att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. uppehålla tjänsten såsom särskild inskr.domare i Södertörns domsaga.

 

    Rådhusrättena. K. M:t har
    16 nov. 1962 beviljat rådm. i Gtbg Martin Hammar och Carl Hegardt avsked med utg. av febr. 1963;
    30 nov. 1962 förordnat rådm. i Malmö Gösta Ljungstrand att t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara ordf. å Malmö rr:s 5:e avd.;
    s. d. utnämnt fiskalen vid hovr. över Skåne och Blekinge Karl-Olof Lidin till ass. vid rr i Lund;
    14 dec. 1962 utnämnt civilass. vid rr och mag. i Gävle Sven Bjurek till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 jan. 1963;
    28 dec. 1962 till rådm. i Sthm fr. o. m. 1 jan. 1963 utnämnt e. rådm. där, ass. vid Sthms rr A. F. M. Östergren samt ass. vid samma rr O. H. Lindell och B. A. Öberg;
    s. d. till e. rådm. i Sthm fr. o. m. 1 jan. 1963 förordnat ass. vid Sthms rr Gunnel Birgitta Agvald;
    s. d. till ass. vid Sthms rr fr. o. m. 1 jan. 1963 utnämnt e. ass. där L. Å. Hoff, Ulla Ljungh-Hoff samt B. W. R. Krause;
    s. d. till e. ass. vid Sthms rr fr. o. m. 1 jan. 1963 förordnat t. f. ass. där S. G. Törnlund, L. B. Andréasson och K. H. I. Larsson;
    s. d. förordnat utnämnde rådm. Lindell att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. t. o. m. 31 dec. 1964 vara ordf. å Sthms rr:s 16:e avd.

 

    Polis- och åklagarväsendet. K. M:t har
    30 nov. 1962 förordnat bitr. stadsfiskalen i Sthm Th. A. Rosenberg att fr. o. m. 1 jan. 1963 vara e. o. landsfogde för vissa åkl.uppgifter inom landsfogdeorg. samt 7 dec. 1962 beviljat Rosenberg avsked med utg. av dec. 1962 från bef. såsom bitr. stadsfiskal;
    7 dec. 1962 förordnat landsfogdeassistenten E. A. J. Jakobsson att fr. o. m. 1 jan. 1963 t. v. uppehålla bitr. landsfogdetjänsten i Gävleborgs län;
    s. d. förordnat landsfogdeassistenten A. L. Lindelöw att t. v. uppehålla bitr. landsfogdetjänsten i Sthms län.
    Riksåklagarämbetet har 20 dec. 1962 utnämnt stadsfiskalsassistenten i Gtbg Curt Bokelund att fr. o. m. 1 jan. 1963 vara bitr. stadsfiskal i samma stad.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter i samfundet ha antagits 14 dec. 1962 Tor Lindgren, Svante Natt och Dag, Sthm, Per Adlercreutz, Uppsala, Ulf Nohre, Västerås.

 

Trycklov 28/1 1963