156 DÖDSFALL    Gunnar Dahlman †. Ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Gunnar Dahlman avled den 14 december 1963 i Stockholm.
    Gunnar Dahlman föddes den 22 juni 1895 i Malmö. Han avlade 1917 juris kandidatexamen i Lund. Efter tingstjänstgöring i Villands domsaga fortsatte han på domarbanan i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1925 och hovrättsråd 1931. Han utnämndes till revisionssekreterare 1935.
    Tidigt togs Gunnar Dahlman i anspråk för uppgifter inom justitiedepartementet. Han blev där ledamot för lagärenden 1931, lagbyråchef 1933, expeditionschef samma år och statssekreterare 1935. Hans departementstjänstgöring avslutades, då han i oktober 1939 blev justitieråd.
    Redan under arbetsdomstolens första verksamhetstid fick Gunnar Dahlman anknytning till domstolen såsom ersättare för vice ordföranden 1931—1933. Det var därför ej ett för honom främmande rättsområde, som han fick ägna sig åt, när han i slutet av 1949 blev arbetsdomstolens ordförande. I denna egenskap kvarstod han till sin död och alltså även efter det att han uppnått den för domare i allmänhet gällande pensioneringsåldern.
    Gunnar Dahlman anlitades även för åtskilliga uppgifter vid sidan av sin huvudsakliga verksamhet. Han var sedan 1947 ordförande i styrelsen för statens polisskola. Härutöver må från senare år nämnas uppdrag såsom ordförande i 1956 års polisverksamhetsutredning, 1957 års folkomröstningsnämnd och 1963 års juristkommission för granskning av vissa säkerhetsfrågor. Sistnämnda uppdrag nödgades han ett par månader före sin död avsäga sig på grund av sjukdom. Han var vidare under många år ordförande i näringslivets opinionsnämnd och sedan 1961 i Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut.
    Gunnar Dahlmans verksamhet präglades av hans klara intellekt, goda omdöme och praktiska blick. Han fångade snabbt det väsentliga i problemen, och han hade en juridisk intuition, som aldrig syntes svika honom. Genom sin vänlighet och öppenhet vann han förtroende och tillgivenhet. Han lämnade efter sig minnet ej endast av en skicklig och framstående jurist och ämbetsman utan även av en verkligt god och vänsäll människa.

Bengt Hult

 

    Carl Axel Uno Skoog avled d. 2 dec. 1963. Han var född d. 27 april 1897 i Karlshamn samt avlade studentex. i Växjö 1915 och jur.kand.ex. i Lund 1919. Efter domsago- och hovrättstjänstgöring blev han rådman i Borås 1925 och borgmästare i samma stad 1939.

    Eskil Herbert Gårdlund avled d. 3 dec. 1963. Han var född d. 17 sept. 1888 i Sthm samt avlade där mogenhetsex. 1908 och jur.kand.ex. 1913. Efter tingsmeritering och viss annan tjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1917.