DÖDSFALL 157    Karl Hilmer Kollberg avled d. 14 dec. 1963. Han var född d. 1 febr. 1896 i Hanhals, Hallands län, samt avlade studentex. i Lund 1920 och jur.kand.ex.i Sthm 1924. Efter tingstjänstgöring kom han till Svea hovrätt, där han blev assessor 1934. Han blev hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland 1937, revisionssekreterare 1940, häradshövding i Inlands domsaga 1944 samt i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga 1955.

    Nils Yngve Gustaf Malmquist avled d. 15 dec. 1963. Han var född d. 17 maj 1896 i Malmö samt avlade studentex. där 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring blev han 1925 assessor vid rådhusrätten i Hälsingborg, varefter han 1934 utnämndes till borgmästare i Kalmar.

    Lars Folke Povel Grönvall avled d. 15 dec. 1963. Han var född d. 28 mars 1882 i Landskrona samt avlade i Lund mogenhetsex. 1900 och hovrättsex.1904. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet, sedan 1905 i Karlskrona. Hans blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.

    Gustaf Vilhelm Masreliez avled d. 31 dec. 1963. Han var född d. 15 juli 1880 i Sthm samt avlade mogenhetsex. där 1898 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1903. Efter tingstjänstgöring kom han till Svea hovrätt, där han blev hovrättsråd 1916. Han blev revisionssekreterare 1919, överdirektör och chef för fångvårdsstyrelsen 1927 samt häradshövding i Sollentuna och Färentuna domsaga 1936.

    Johan Oliver Öhnell avled d. 14 jan. 1964. Han var född d. 21 juli 1884 i Jäla, Skaraborgs län, samt avlade mogenhetsex. i Skara 1907 och jur.kand.ex.i Lund 1917. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Gävle. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1922.

    Sven August Örjan Wetterberg avled d. 1 febr. 1964. Han var född i Lund 1925 samt avlade där studentex. 1943 och jur. kand.ex. 1950. Efter tingsmeritering kom han till hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1962. Efter tjänstgöring såsom sakkunnig i justitiedepartementet blev han 1963 lagbyråchef i departementet.

    Gustav Emanuel Carlsson Romare avled d. 12 febr. 1964. Han var född i Lund d. 5 dec. 1896 samt avlade studentex. i Hälsingborg 1914 och jur. kand.ex. i Lund 1920. Efter tingstjänstgöring kom han till hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1926, fiskal 1930 och hovrättsråd 1933. Han blev revisionssekreterare 1936 och häradshövding i Östernärkes domsaga 1938.

    Erik William Falkner avled d. 13 febr. 1964. Han var född d. 30 juli 1894 i Malmö samt avlade studentex. där 1918 och jur. kand.ex. i Lund 1932. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Trelleborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1944.

    Sigfrid Anshelm Lundgren avled d. 19 febr. 1964. Han var född d. 13 nov. 1884 i Hälsingborg samt avlade mogenhetsex. där 1902 och hovrättsex. i Lund 1906. Efter tingsmeritering och viss annan tjänstgöring blev han stadsnotarie i Hälsingborg 1912 och rådman i staden 1932.