Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 14 febr. 1964 förordnat byråchefen i kommunikationsdep. Lars Skiöld till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 mars 1964 ävensom lagbyråchefen i inrikesdep. Eskil Hellner att fr. o. m. sistnämnda dag t. o. m. 28 febr. 1965 — med motsv. tjänstledighet för Skiöld — uppehålla exp.chefsämbetet.

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 28 febr. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. G. R. Berggren att fr. o. m. 1 mars 1964 tv t. o. m. 28 febr. 1965 uppehålla bef. såsom byråchef för lagärenden i inrikesdep.

    Högsta domstolen. K. M:t har 21 febr. 1964 beviljat ordf. på avd. i högsta domstolen, justitierådet Hjalmar Karlgren avsked med utg. av juli 1964.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 6 mars 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Stapelberg samt ass i hovr. för Västra Sverige Sten Leire och Ulf Lindquist att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

    Hovrätterna. K. M:t har
    14 febr. 1964 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Gösta Hagströmer att tv t. o. m. 31 aug. 1964 på en e. avd. i hovr. bestrida på lagman ankommande göromål;
    21 febr. 1964 förordnat fiskalen i Göta hovr. Harald Torgestam till ass. i samma hovr. fr. o. m. 1 mars 1964;
    6 mars 1964 beviljat lagmannen i hovr. över Skåne och Blekinge Hugo Backman avsked med utg. av juli 1964.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    14 febr. 1964 förordnat tingsdomaren i Flundre, Väne och Bjärke domsaga Harald Kastrup att fr. o. m. 1 mars 1964 tv uppehålla häradshövd.ämb. i Mellersta Värends domsaga;
    21 febr. 1964 beviljat häradshövd. i Ångermanlands södra domsaga Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson avsked med utg. av juli 1964;

238 PERSONALNOTISER    s. d. utnämnt tingsdomaren i Piteå domsaga Olof Darell till bitr. häradshövd. i samma domsaga fr. o. m. 1 mars 1964;
    s. d. utnämnt ass. i Göta hovr. Åke Gisby till tingsdomare i östbo och Västbo domsaga fr. o. m. 1 mars 1964;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Bo Sederblad att fr. o. m. 15 mars 1964 tv uppehålla bef. såsom bitr. häradshövd. i Gotlands domsaga;
    6 mars 1964 beviljat häradshövd. i Nedansiljans domsaga Ernst Leche avsked med utg. av juli 1964;
    s. d. till häradshövd. utnämnt, i Hedemora domsaga hovr.rådet i Svea hovr. Holger Nordqvist fr. o. m. 1 maj 1964 samt i Lindes och Nora domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Bo Rydstedt fr. o. m. 1 juli 1964.