Norsk Retstidende. Ved avslutningen av årgangen 1963 er høyesterettsadvokat Chr. L. Jensen sluttet som redaktør av »Norsk Retstidende» etter å ha redigert tidsskriftet i 18 år.
    Som ny redaktør fra og med årgang 1964 er tilsatt høyesterettsadvokat Trygve Norman.

J. T. B.

 

    Tredje europeiska justitieministermötet hölls i Dublin under tiden 26— 28 maj 1964 (ang. tidigare möte se SvJT 1962 s. 775). Från svensk sida deltog statsrådet Rune Hermansson, generaldirektören Torsten Eriksson, statssekreteraren Carl Holmberg, lagbyråchefen Torwald Hesser och utrikesrådet Love Kellberg.
    Förhandlingarna leddes av Irlands justitieminister Charles J. Haughey som ordförande och justitieministrarna i Västtyskland, Luxemburg och Norge som vice ordförande.
    Vid mötet diskuterades bl. a. frågor om enhetlig tolkning av konventioner, upplysning om innehållet i främmande lagstiftning, staters immunitet och verksamheten inom kriminalrättsliga området.

C. H.