Fångvårdsstyrelsen. K. M:t har
    13 aug. 1964 förordnat tf kommerserådet G. L. Agartz till avd.dir. vid fångv.styr. fr. o. m. 1 okt. 1964;
    s. d. förordnat tf byrådir. vid fångv.styr. C. O. Amilon till byrådir. vid styr.;
    s. d. utnämnt förste lantbrukskonsulenten E. B. Berggren till byrådir. vid fångv.styr. fr. o. m. 1 nov. 1964;
    s. d. förordnat förste byråsekr. vid fångv.styr. K.-E. Forsström till byrådir.vid styr. fr. o. m. 1 sept. 1964.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    27 juli 1964 konstituerat förste läkaren vid fångv.anstalten å Långholmen Per-Erik Fries till överläkare Bo 1 vid samma anstalt fr. o. m. 1 aug. 1964;
    s. d. konstituerat förste läkaren vid fångv.anstalten i Malmö Jockum Löfberg till bitr. överläkare Ao 27 vid samma anstalt fr. o. m. 1 aug. 1964.

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 13 aug. 1964 förordnat bitr.skyddskonsulenten O. M. V. Wijk till skyddskonsulent i Vänersborgs dtfr. o. m. 1 okt. 1964 och skyddskonsulenten i Karlskrona dt E. Alstermark till skyddskonsulent i Borås dt fr. o. m. 1 okt. 1964.

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 4 sept. 1964 antagits Gunne Dellborg, Lars A. Lewerth och Göran Palm, Göteborg, Lennart Nyberg, Solna, Lennart Hane, Sthlm, och Erik Kirudd, Uddevalla.

    Universiteten. T. f. universitetslektorn Olof Bruun har fr. o. m. d. 1 juni 1964 utnämnts till universitetslektor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg.
    Jur. dr. John Robert Boman har d. 29 juni 1964 förordnats att t. v. vara doc. i processrätt vid Uppsala universitet.
    Prof. vid Lunds universitet Alvar Nelson (se SvJT 1962 s. 254) har d. 27 juli 1964 utnämnts till prof. i straffrätt vid Uppsala universitet fr. o. m.1 juli 1965.
    Docenten Anders Agell har d. 27 juli 1964 utnämnts till preceptor i civilrätt vid Stockholms universitet.
    Docenten Ulf Andreas Cervin har utnämnts och förordnats att fr. o. m.1 juli 1964 vara universitetslektor i rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt, vid socialhögskolan i Lund.

Juridiska examina första halvåret 1964

Dag, namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
 
Juris licentiatexamen
Uppsala universitet
 
 
 
 
21/4 
Åqvist, Gösta, S.-N
20/10
04 Stockholm
7/6
23 Örebro1
 
Lunds universitet
 
 
 
19/2
Olsson, Hans, Hb
19/8
29 Hälsingborg
19/5
47 Lund2
 
 
 
 
 
 

1 Jur. kand.ex. 21/3 29.2 Fil. kand. ex. 15/12 49, jur. kand.ex. 6/9 55.

PERSONALNOTISER

Dag, namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
 
 Stockholms universitet
 
 
 
 
11/6
Sjöholm, Erik3
18/10
98 Växjö
17/5
19 Växjö
 
 Juris kandidatexamen
Uppsala universitet
 
 
 
 
31/1
Carlbom, Olof, G.-H.
3/3
38 Stockholm
9/5
58 Gävle
10/2
Wikbladh, Anders, Norrl
29/8
38 Skellefteå
2/5
58 Skellefteå
21/2
Levin, Bert, Norrl
22/7
39 Östersund
12/5
58 Östersund
26/2
Lindberg, Hans, Uppl.
20/2
39 Uppsala
28/4
58 Uppsala
6/3
Persson, Owe, Norrl
19/2
34 Kiruna
13/5
54 Kiruna
20/3
Rubensson, Lars, S.-N
12/11
38 Stoby, Kristianstad 1.
12/5
58 Nyköping
24/3
Thorelli, Lennart, Norrl.
6/5
39 Umeå
6/5
58 Skellefteå
24/3
Rindberg, Sven-Erik, Norrl
7/1
35 Östersund
4/5
57 Östersund
25/3
Strömberg, Inger, Uppl.
29/7
39 Norrköping
14/5
59 Uppsala
2/4
Nilsson, Bo, Sm.
4/11
37 Nässjö
13/5
57 Nässjö
15/4
Eklund, Per, Ög.
14/12
35 Norrköping
27/4
55 Norrköping
15/4
Leinmark, John, V.-D.
13/11
36 Mora
8/5
56 Ludvika
16/4
Hagstedt, Eva, Norrl.
21/5
38 Sundsvall
8/5
58 Sundsvall
20/4
Adolfsson, Marianne, Uppl.
13/1
35 Falun
6/5
54 Uppsala
20/4
Fock, Erik, Sthm.
14/9
38 Skövde
3/5
58 Sigtuna
23/4
Heimer, Hans, Norrl.
3/7
39 Sundsvall
10/5
58 Sundsvall
28/4
Eriksson, Björn, V.-D.
1/1
39 Falun
4/5
59 Falun
12/5
Hedström, Bo Sture, Norrl.
3/5
38 Helgum, V-norrl. 1.
3/5
58 Sollefteå
12/5
Rydén, Nils, Norrl.
2/7
37 Härnösand
20/5
57 Härnösand
13/5
Norman, Arne, Norrl.
1/1
36 Östersund
3/5
57 Östersund
19/5
Andersson, Hans, Gbg
23/7
38 Hovenäset, Lysekil
7/5
58 Lysekil
20/5
Gombrii, Lars, S.-N.
13/11
35 Västerås
24/5
57 Västerås
22/5
Carle, Jan, Sthm.
16/4
37 Lund
10/5
58 Hälsingborg
25/5
Forsberg, Bo, Uppl.
22/4
38 Uppsala
3/5
57 Uppsala
 25/5
Ocklind, Lennart, Norrl
18/11
35 Ocke, Jämtl. l.
11/4
59 Östersund
 26/5
Styrman, Anna-Stina, Norrl.
27/11
22 Karl Gustaf förs. Norrb. l.
2/6
45 Uppsala
29/5
Plobeck, Anita, V.-D.
5/11
38 Arboga
16/5
58 Örebro
29/5
Edh, Thorolf, Värml.
9/1
36 Kristineh.
21/5
57 Kristineh.
30/5
Urell, Per, Uppl.
28/1
38 Uppsala
15/5
57 Uppsala
 8/6
Andersson, Jan, Uppl.
6/1
37 Skellefteå
11/5
57 Skellefteå
12/6
Forsselius, Dag, S.-N.
20/8
37 Stockholm
16/5
57 Nyköping
12/6
Holm, Åke, S.-N.
22/8
38 Stockholm
17/5
57 Nyköping
15/6
Westman, Peter, Gbg.
11/9
38 Göteborg
4/5
57 Göteborg
 16/6
Mårdfelt, Barbro, Vg.
22/4
38 Malmö
13/6
58 Vänersborg
22/6
Berggren, Göran, G.-H.
18/8
33 Gävle
13/5
53 Gävle
 22/6
Fridell, Rune, Vg.
14/3
36 Jönköping
17/5
57 Skara
30/6
Dalhammar, Kristina, Vg.
23/7
38 Trollhättan
13/5
57 Trollhättan
 
Lunds universitet
 
 
 
 
 24/1
 Andréasson, Jean, Vg.
5/7
38 Kungsäter
11/5
59 Borås
27/1
Kärrberg, Leif, Gb.
1/8
37 Göteborg
5/5
56 Göteborg
13/2
Svensson, Ulf, Bl.
 7/1
39 Karlskrona
13/5
57 Karlskrona
15/2
Lindh, Tord, Mlm.
27/10
38 Malmö
6/5
58 Malmö
 22/2
Norberg, Göran, Gb.
30/9
36 Göteborg
10/12
56 Göteborg
  3 Jur. kand.ex. i Lund 15/12 24.

 PERSONALNOTISER

Dag, namn, nation
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
25/2
 Alm, Carl-Gustaf, Vrml
14/10
33 Stockholm
14/4
58 Lund
25/2
Hedelin, Mats, Mlm
22/2
38 Lund
8/5
57 Malmö
28/2
Thelandersson, Leif, Ld.
4/12
36 Malmö
11/5
55 Malmö
28/2
Hemlke, Bo-Gunnar, Gb.
31/3
38 Stockholm
4/5
57 Göteborg
28/2
Cronholm, Göran, Mlm.
18/4
36 Malmö
3/5
57 Malmö
3/3
Frick, Madeleine, Mlm.
2/7
42 Norrköping
13/5
60 Malmö
3/3
Schöldslröm, Ulf, Ög.
13/12
39 Linköping
30/4
58 Linköping
3/3
Tjulander, Mona, Vg.
19/3
38 Trollhättan
13/5
7 Trollhättan
524/3
Ugander, Staffan, Kr.
26/10
38 Kristianstad
6/5
58 Malmö
24/3
Svenker, Sören, Gb.
20/7
37 Göteborg
13/5
58 Göteborg
1/4
Wettermark, Krister, Ld.
29/8
37 Malmö
24/5
57 Lund
7/4
Segge, Dan, Mlm.
9/9
38 Göteborg
8/5
57 Malmö
9/4
Hallgren, Tomas, Gb.
25/4
38 Göteborg
4/5
57 Göteborg
9/4
Ahlqvist, Per, Ld.
29/1
37 Malmö
6/5
57 Sigtuna
10/4
Sangberg, Ann, Sm.
6/8
36 Jönköping
18/5
56 Eksjö
10/4
Melander, Göran, Ld.
10/10
38 Umeå
3/5
57 Lund
18/4
Ardhe, Mats, Ld.
4/4
36 Trelleborg
18/5
57 Trelleborg
13/4
Göransson, Åke, Mlm.
21/8
26 Göteborg
16/5
45 Malmö
13/4
Silverberg, Birgitta, Mlm.
20/5
37 Stockholm
14/5
57 Malmö
20/4
Östberg, f. Oscarsson, Margareta, Ld.
22/10
34 Umeå
10/5
54 Umeå
27/4
Hedlund, Nils Jackie, Bl
17/12
30 Arvika
12/5
51 Sigtuna
28/4
Hulgaard, Bodil Christina, Ssk.
24/11
39 Lund
6/5
59 Ystad
29/4
Tancred, Bengt, Ld.
25/7
39 Malmö
30/4
59 Malmö
4/5
von Friesendorff, Carl, Kr.
2/4
39 Kristianstad
8/5
58 Kristianstad
5/5
Värnhall, Jan, Gb.
24/8
37 Göteborg
5/5
58 Göteborg
14/5
Segergren, Gunnar, Hb.
5/8
35 Motala
10/5
54 Ängelholm
20/5
Falk, Larserik, Mlm.
21/4
40 Malmö
30/4
59 Malmö
20/5
Jägerman, Anna-Lena, Ssk.
31/1
41 Ystad
6/5
59 Ystad
20/5
Eriksson, Mats, Sm.
13/9
37 Ljungby
10/5
58 Halmstad
25/5
Beckman, Tomas, Vg.
15/9
37 Gällivare
18/5
57 Vänersborg
27/5
Roos, Carl Martin, Kr.
15/5
41 Malmö
30/4
59 Malmö
27/5
Cederbom, Lars, Hld.
21/2
38 Karlshamn
15/5
57 Halmstad
27/5
Magnusson, Björn, Gb.
4/4
39 Göteborg
30/4
58 Göteborg
27/5
Winge, Jan, Gb.
9/8
39 Göteborg
2/5
58 Göteborg
28/5
Thörn, Lars, Vg.
11/12
39 Göteborg
9/5
59 Trollhättan
2/6
Mannerhult, Lars, Mlm.
5/9
38 Malmö
8/5
57 Malmö
2/6
Persson, f. Willasson, Inger, Vrml.
15/3
36 Ystad
2/5
56 Lund
2/6
Nilsson, Rolf, Ssk.
29/1
39 Trelleborg
5/5
58 Trelleborg
 3/6
Jacobsson, Måns, Mlm.
14/1
39 Malmö
2/5
57 Malmö
9/6
Hane-Weijman, Åke, Mlm.
1/2
38 Stockholm
16/5
58 Lund
9/6
Wiklund, f. Crafoord, Birgitta, Ld.
27/9
36 Hälsingborg
21/5
57 Lund
10/6
Holmström, Stefan, Ld.
23/2
38 Lund
3/5
57 Lund
10/6
Spännar, Gösta, Ld.
23/2
20 Malung
21/6
Ekonomisk examen d.
12/6
 Smit, Toivo, Vg.
28/6
38 Tallin, Estl.
6/5
59 Alingsås
12/6
Folkesson, Bertil, Ld.
13/1
37 Lund
23/5
57 Lund
12/6
Koch, Margareta, Vg.
14/6
38 Umeå
14/5
58 Skara
17/6
Bertman, Arne, Hb.
3/6
38 Hälsingborg
10/5
58 Hälsingborg
25/6
Ramfors, Bo, Hb.
2/6
36 Stockholm
15/5
56 Hälsingborg
26/6
Johansson, Gustaf, Hb.
6/6
26 Björnekulla
13/12
46 Kristianstad
26/6
Johansson, Lennart, Hld.
30/12
36 Halmstad
8/5
56 Halmstad
26/6
Henningson, Karin, f. Roos, Mlm.
8/3
39 Luleå
17/5
58 Malmö
26/6
Rydinger, Göran, Hb.
10/10
37 Hälsingborg
10/5
57 Ängelholm

PERSONALNOTISER

Dag, namn, nation 
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
29/6
Sjöström, Jan-Axel, Mlm.
22/9
32 Malmö
9/5
51 Malmö
29/6
Strömer, Ulf, Mlm.
28/12
36 Adleburgh, Engl.
6/5
 58 Malmö
29/6
Talts, Karl-Jorma, Klm.
13/4
39 Tallin, Estl.
29/4
58 Kalmar
 
Stockholms universitet
 
 
 
 
15/1
Ekström, Kerstin
25/11
37 Stockholm
9/5
56 Stockholm
15/1
Lindahl-Zachrisson, Ann-Christine
11/4
39 Norrköping
2/5
59 Norrköping
22/1
Eriksson, Lars
30/10
39 Härnösand
12/5
58 Karlskoga
22/1
Ravelin, Stefan
22/9
33 Somero, Finland
 
 
29/1
Kjölsrud, Odd
3/5
34 Stockholm
11/5
54 Stockholm
5/2
Munters, Lars
17/6
38 Orsa
30/4
58 Falun
5/2
Åström, Bo
9/3
23 Stockholm
14/5
41 Stockholm
26/2
Tisell, Lars-Henrik
21/10
38 Stockholm
30/4
58 Stockholm
4/3
Dufvenmark, Ingrid
24/1
23 Lund
22/5
42 Umeå
4/3
Edgren, Björn
22/4
38 Stockholm
4/5
57 Stockholm
11/3
Pettersson, Per
15/8
37 Norrköping
3/5
56 Stockholm
11/3
Wiberg, Gert
30/6
38 Hässleholm
6/5
59 Hässleholm
18/3
Alrutz, Mikael
12/11
35 Stockholm
24/5
56 Stockholm
18/3
Berglund, Olov
15/5
31 Stockholm
24/5
56 Stockholm
18/3
Eriksson, Leif
30/1
36 Gävle
14/5
55 Gävle
25/3
Dahlgren, Rolf
19/5
38 Stockholm
2/5
57 Stockholm
25/3
Lindberg, Carl-Otto4
6/6
37 Ystad
4/5
56 Ystad
25/3
Wesslau, Lars
17/12
38 Stockholm
27/4
59 Sundsval
 11/4
Löf, Ingrid
5/2
38 Stockholm
13/5
58 Stockholm
15/4
Edström, Peter
2/12
37 Bromma
7/5
57 Djursholm
22/4
Fernström, Olle
12/11
27 Björksta
13/6
47 Lund
22/4
Moerth, Karl-Egon
5/7
36 Hofors
12/12
56 Lindesberg
22/4
Schöldström, Arne
17/11
36 Stockholm
20/5
57 Stockholm
6/5
Gustafsson, Bo
5/7
27 Baltek
24/5
57 Skara
6/5
Stenberg, Jan
28/7
39 Stockholm
8/5
58 Lidingö
20/5
Allerstrand, Lena
24/11
37 Stockholm
17/5
57 Stockholm
20/5
Bylén, Per
15/3
38 Stockholm
13/5
58 Stockholm
20/5
Drougge, Åke
29/1
37 Stockholm
5/5
56 Sigtuna
20/5
Lagerkrans, Karl-Johan
11/9
33 Stockholm
25/4
55 Stockholm
27/5
Berggren, Folke
5/2
36 Gällivare
6/5
57 Stockholm
27/5
Börjeson, Sven
15/9
41 Stockholm
13/6
59 Stockholm
27/5
Stenqvist, Sture
10/10
36 Stockholm
11/5
57 Bromma
3/6
Hilliard, Ulla
23/9
37 Örebro
2/5
57 Solna
3/6
Schröder, Stig
28/7
38 Stockholm
6/5
57 Stockholm
10/6
Brunnberg, Charlotte
14/3
38 Stockholm
9/5
57 Stockholm
10/6
Löwbeer, Dag
5/1
36 Stockholm
17/5
55 Djursholm
10/6
Mohammar, Michael
29/11
41 Solna
11/5
60 Stockholm
10/8
Rahm, Håkan M.
4/5
40 Stockholm
28/4
58 Stockholm
10/6
Tornée, Per5
2/8
35 Stockholm
5/5
54 Göteborg
10/6
Wennerholm, Peter
23/6
38 Stockholm
9/5
58 Stockholm
17/6
Annell, Johan
12/10
37 Stockholm
12/5
58 Strängnäs
17/6
Dalen-Stenholm, Alice
22/10
40 Göteborg
30/4
59 Bromma
17/6
Dillner, Agneta
4/11
37 Stockholm
9/5
56 Bromma
17/6
Ekholm, Tommy
13/11
38 Helsingfors
29/4
60 Lidingö
17/6
Hulthén, Marit
11/1
41 Lund
30/4
59 Bromma
17/6
Meyer, Lennart
18/3
37 Stockholm
30/4
58 Stockholm
4 Distriktsåklag.ex. 25/4 61.5 Civilingenjörsex. 25/3 60 i Stockholm.

PERSONALNOTISER

Dag, namn, nation 
Födelsedag och -ort
Studentex.(dag och ort)
17/6
Molin, Olof
20/6
41 Stockholm
29/4
59 Stockholm
24/6
  Axelsson, Stig6
1/2
27 Brevik
15/5
46 Skövde
17/6
Ericson, Bernt
22/11
38 Norrköping
10/5
58 Norrköping
17/6
Eriksson, Henry
28/1
38 Norrköping
10/5
58 Norrköping
17/6
Menzinsky, Peter
12/6
37 Stockholm
29/4
58 Djursholm
17/6
Nylander, Per-Erik
21/6
39 Stockholm
7/5
58 Stockholm
17/6
Nyström, Carl Rudolf
26/2
35 Stockholm
13/5
55 Stockholm
17/6
Ottenstedt, Jan
10/2
34 Trelleborg
 
 
17/6
Åman, Nils-Sture
9/3
37 Suojärvi, Finland
3/5
56 Sigtuna
1/7
Hökerberg, Kjell
31/1
34 Strängnäs
13/5
55 Stockholm
1/7
Inkapööl, Erik7
12/11
26 Reval, Estland
5/6
48 Stockholm
1/7
Lindgren, Erik
15/1
38 Skellefteå
7/5
57 Stockholm
1/7
Nilsson, Torbjörn
7/11
38 Stockholm
29/4
58 Stockholm
1/7
Olsson, Tor
4/5
39 Stockholm
5/5
58 Stockholm
1/7
Stackelberg, Claes-Erik
4/6
38 Stockholm
4/5
57 Stockholm
 
Statsvetenskaplig-juridisk examen
Lunds universitet
 
 
 
 
6/2
Lindahl, Carl-Erhard Axel, Mlm.
26/4
35 Sölvesborg Kanslerns dispens d.
7/6
56
 
 Stockholms universitet
 
 
 
 
24/6
Gustafsson, Ronald
29/3
36 Stockholm
7/5
56 Stockholm
 
Juridisk-samhällsvetenskaplig examen
Stockholms universitet
 
 
 
 
6/5
von Dardel, Claes
20/7
41 Stockholm
6/5
58 Stockholm
6/5
Odén, Bertil
6/2
39 Östersund
7/5
57 Stockholm
 
Distriktsåklagarexamen
Stockholms universitet
 
 
 
 
15/1
Hansson, Mikael
11/9
37 Mänttä, Finland
13/5
57 Umeå
 22/4
Ekstrand, Lennart
31/3
39 Nyköping
12/5
59 Nyköping
22/4
Norén, Ulf
16/1
39 Varberg
30/4
59 Uppsala
20/5
Berggren, Gunnar
19/4
39 Hamrånge
6/5
59 Gävle
20/5
Thunqvist, Staffan
9/12
38 Norrala
2/5
59 Söderhamn
20/5
Äng Göran
12/11
37 Tranås
6/5
59 Nässjö
27/5
Johansson, Rolf
9/1
40 Göteborg
29/4
59 Göteborg
27/5
Månsson, Kaj
20/12
37 Malmö
5/5
58 Trelleborg
3/6
Huge, Gunnar
14/8
39 Västerhaninge
27/4
62 Stockholm
10/6
Rignér, Lennart
5/4
40 Solna
28/4
59 Solna
24/6
Nilsson, Jan
20/3
37 Västra Eneby
30/4
58 Linköping
24/6
Theander, Curt
19/2
39 Falun
6/5
59 Mora
1/7
Ahlabo, Leif
8/4
39 Mariestad
12/5
58 Mariestad
1/7
Axelsson, Bengt-Åke
10/6
39 Norrköping
10/5
58 Norrköping
1/7
Lundevall, Björn
13/9
37 Enköping
10/5
58 Enköping
1/7
Lönngren, Jan
3/3
37 Malmö
10/5
58 Oskarshamn
1/7
Nilsson, Sven
6/8
40 Ludvika
30/4
59 Malmö
1/7
Ohlsson, Ulf
10/12
38 Norrköping
8/5
58 Norrköping
1/7
Welander, Sven-Ola
27/4
39 Björke
28/4
59 Linköping
1/7
Wikström, Åke
12/9
38 Falun
6/5
59 Falun
6 Civilingenjörsex. 10/8 53 i Stockholm.

7 Civilek.ex. i Göteborg 21/3 55.

 

Trycklov 24/9 1964