Justitiedepartementet. K. M:t har
    8 nov. 1963 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Örjan Wetterberg till byråchef för lagärenden i justitiedep.;
    22 nov. 1963 förordnat doc. Carl-Gunnar Janson och fil. stud. Leif Boberg att tv biträda såsom sakkunniga inom justitiedep.;
    29 nov. 1963 förordnat ass. i Svea hovr. Ulf Nordenson att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.;
    6 dec. 1963 förordnat fiskalen i hovr. över Skåne och Blekinge Eric Essén att tv biträda såsom sakkunnig inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    30 okt. 1963 förordnat tf byrådir. i justitiedep. Torsten Johansson till sekr. i utredn. om formerna för samhällets åtgärder vid omhändertagande av berusade personer på allmän plats;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Ingemar Kilander att — med entl. från uppdraget såsom sekr. i domstolskomm. — såsom expert biträda samma komm.;
    5 nov. 1963 förordnat prof. Gunnar Boalt, prof. Torsten Husén, prof. Gunnar Johansson och doc. Knut Sveri att såsom experter biträda trafikmålskomm.;
    14 nov. 1963 förordnat dir. G. Leo, f. d. fast.dir. T. Ljungberger, lagbyråchefen E. Reuterswärd och försäkr.dir. L. J. Wallmark att såsom experter biträda 1963 års markvärdekomm.;
    20 nov. 1963 förordnat statsrådet Sven af Geijerstam, ordf., omb.mannen Lars Erik Bolding, överdir. Karl Albert Lindbergson, omb.mannen Nils

64 PERSONALNOTISERLindell, dir. Hans Nordmark och byråchefen Sven Swarting att såsom sakkunniga verkställa en allmän översyn av gruvlagstiftningen;
    21 nov. 1963 förordnat lantmätaren Jan Arne Falk till bitr. sekr. i 1954 års fast.bildn.komm.;
    22 nov. 1963 förordnat landshövd. Ingvar Lindell, ordf., dir. Gustaf Ander, led. av riksdagens I kamm., dir. John A. Ericsson och red. Birger Lundström samt led. av riksdagens II kamm., lantbrukaren Nils G. Hansson att såsom sakkunniga utföra en undersökning av tidningspressens ekonomiska förutsättningar m. m.;
    s. d., med motsv. entled. för assuransdir. C. E. Åhmansson, förordnat dir. P. E. Hedborg till sakkunnig i sjölagskomm.;
    28 nov. 1963 förordnat förste länsass. Arne Steneborn till expert i 1963 års markvärdekomm.;
    s. d. förordnat rev.sekr. Lars Delin till sekr. i utredn. om en allmän översyn av gruvlagstiftningen;
    29 nov. 1963 förordnat prof. L. T. Friberg och vattenrättsdomaren L. T. Persson att såsom experter biträda de immissionssakkunniga;
    3 dec. 1963 förordnat fiskalen i Svea hovr. J. A. L. Lind till sekr. åt de immissionssakkunniga;
    4 dec. 1963 förordnat förste länsass. B. E. G. Svanström att såsom expert biträda firmautredn.