670    Esaias Waldenström avled d. 19 juni 1964. Han var född d. 22 jan. 1874 i Uppsala samt avlade studentex. i Stockholm 1894 och jur. utr. kand.ex i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring kom han 1904 till kammarrätten, där han blev sekreterare 1909 och kammarrättsråd 1912.

 

    Gustaf Eklund avled d. 23 juni 1964. Han var född d. 10 mars 1894 i Gunnilbo, Västmanlands l., samt avlade studentex. i Örebro 1912 och jur. kand. ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1925 och hovrättsråd 1931. Han blev 1933 revisionssekreterare och samma år statssekreterare i just. dep. 1935 utnämndes han till regeringsråd.

 

    Torsten Robert Alexander Brandt avled d. 1 juli 1964. Han var född i Norrköping d. 23 aug. 1887 samt avlade studentex. i Norrköping 1905 och jur. kand. ex. i Uppsala 1912. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Svea hovrätt och blev 1921 vice häradshövding. 1931 utnämndes han till häradshövding i Tjusts domsaga.

 

    Åke Hartelius avled d. 6 juli 1964. Han var född d. 3 sept. 1887 i Göteborg samt avlade studentex. i Göteborg 1905 och jur. kand. ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1917 och hovrättsråd 1925. Han utnämndes 1928 till revisionssekreterare, 1930 till exp.chef i försvarsdep., 1934 till statssekreterare i samma dep. och 1936 till häradshövding i Södertörns domsaga.

 

    Nils Edvin Mauritz Nilsson avled d. 8 juli 1964. Han var född d. 2 dec. 1900 i Vislanda samt avlade stud.ex. 1921 i Kristianstad och jur. kand. ex. i Lund 1930. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlshamn och Sölvesborg. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1936.

 

    Anders Mauritz Gullstrand avled d. 22 aug. 1964. Han var född d. 22 sept. 1891 i Stockholm samt avlade studentex. i Stockholm 1910 och jur kand. ex.1916. Efter tingstjänstgöring kom han till Stockholms rådhusrätt. 1935 utnämndes han till rådman i Stockholm.

 

    Karl Gustaf Ragnar Grönhagen avled d. 23 aug. 1964. Han var född d. 8 febr. 1878 i Bankeryd, Jönköpings län, samt avlade studentex. i Jönköping 1896 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1902. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Svea hovrätt och som t. f. domhavande. 1920 utnämndes han till häradshövding i Gästriklands västra domsaga.

 

    Titus Giulio Augusto Linnell avled d. 27 sept. 1964. Han var född i Bollnäs 1895 samt avlade studentex. i Sthm 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han i Svea hovrätt och därefter i Stockholms rådhusrätt. Han blev rådman i Stockholm 1948.

 

    Viktor Hydén avled d. 12 okt. 1964. Han var född d. 29 aug. 1872 i Motala samt avlade studentex. i Linköping 1891 och jur.utr.kand.ex. i Uppsala 1898. Efter domsago- och hovrättstjänstgöring samt tjänstgöring i Nedre justitierevisionen blev han häradshövding i Östra Göinge domsaga. Han var även krigsdomare vid krigsrätterna vid ett par regementen i Skåne.