R. F. V. HEUSTON. Lives of the Lord Chancellors 1885—1940. Oxford 1964. Oxford University Press. XXIII + 632 s. 63 sh.

 

    Det engelska lordkanslerämbetet har en lång historia. Det kan ledas tillbaka åtminstone till Edvard Bekännarens regering i mitten av 1000-talet. Ämbetets anseende är också högt. I rang står lordkanslern till och med överpremiärministern; endast ärkebiskopen av Canterbury går före.
    Lordkanslerns ämbetsuppgifter är mångskiftande och de faller inom såväl

728 LITTERATURNOTISERden lagstiftande och verkställande maktens område som den dömandes. Lordkanslern är sålunda på en gång talman i överhuset, ledamot av kabinettet och högste chef för domstolsväsendet.
    De tidigare lordkanslerernas historia fram till drottning Victorias tid har skildrats av LORD CAMPBELL i en berömd biografisvit, Lives of the Chancellors, och av J. B. ATLEY i The Victorian Chancellors. I den bok som nu omnämnes fortsättes raden biografier, från Lord Halsbury som var lordkansler i tre perioder under åren 1885—1895 och till Lord Caldecote, lordkansler från andra världskrigets början fram till Chamberlainregeringens fall i maj 1940. Bland de porträtterade lordkanslererna, sammanlagt tolv, märks några som haft särskilt stort inflytande som politiker och domare, främst Haldane och Birkenhead. Vad angår de båda sistnämnda föreligger ju redan flera specialbiografier och dessa har naturligen utnyttjats i förevarande arbete. Beträffande de övriga ligger däremot i betydande utsträckning förut opublicerat material till grund för framställningen.

S. R.