Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1964 hållit fem sammanträden. Förutom föreningsärenden har förekommit kåseri av intendent Mats Rehnberg över ämnet »Stupstock eller trähäst — fängelser och strafformer i gångna tider» i anslutning till middag gemensam med Stockhols rådhusrätts domareförening och representanter från åklagarmyndigheten i Stockholm, föredrag av hovrättspresidenten Sture Petrén över ämnet »Europarådet och de mänskliga rättigheterna» vid en sammankomst med Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, anförande av adv. Sven Celander om »Rättssäkerhetsproblem vid förundersökningen» med efterföljande diskussion vid ett sammanträde ordnat tillsammans med domare och åklagare vid domsagorna i Stockholmsområdet samt föredrag av justitierådet Gösta Walin över »Familjerättskommitténs betänkande».
    Avdelningens styrelse utgöres av adv. Åke Svenson, ordf., Carl-Erik Lindahl, v. ordf., Sven Harald Bauer, Gunnar Ehrner, Lars-Erik Forssman, Ingrid Hökerberg och Bure Malmström med Göran Luterkort, Per H. Osvald och Lars Samzelius som suppleanter. Avdelningens sekreterare är adv. Stig Assarson. — Vid årsskiftet hade avdelningen ca 470 ledamöter.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Piteå d. 14 mars 1964. Sedan de vanliga föreningsangelägenheterna behandlats, inledde adv. Bo Westman en diskussion genom att hålla ett föredrag under rubriken »Advokaternas P. R.».
    Styrelsen har efter årsmötet utgjorts av adv. Gösta Heilborn, Östersund, ordf., Frans Victor, Östersund, sekr., Ulf Berglöf, Skellefteå, Hans Lindberg, Gävle, Gunnar Abersten, Sundsvall, och Ragnar Reimers, Sundsvall, med adv. Gunnar Ahlström, Gävle, Birger Johansson, Umeå, och Sven Ol-Mårs, Gällivare, såsom suppl. Ledamöter i samfundets fullmäktige är adv. Rolf Runfalk, Hudiksvall, Gunnel Markstedt, Sundsvall, Håkan Gustavson, Piteå, Hans Liliequist, Umeå, Erik Schmeling, Östersund, och Gösta Heilborn, Östersund, med adv. Bengt Mårtensson, Gävle, Arne Kjellson, Sundsvall, Theodor Lundberg, Luleå, Lars Landmark, Skellefteå, Gustaf Selander, Östersund, och Ragnar Reimers, Sundsvall, såsom suppl. — Avdelningen har f. n. 115 medlemmar.

 

    Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1964 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 10 mars och ett extra möte d. 27 nov. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra höll professorn Ivar Strahl en orientering om nyheter i brottsbalken.

152 NOTISER    Styrelsen har utgjorts av adv. Enar Lindblom, Linköping, ordf., Arnold Andersson, Motala, v. ordf., Bengt Skantze, Jönköping, Kristoffer Strümpel, Kalmar, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Suppleanter ha varit adv. Bengt Hesser, Linköping, Lennart Pontén, Katrineholm, och Göran Stangel, Norrköping. Till ledamöter i samfundets fullmäktige voro valda adv. Herman Heilborn, Nyköping, Bengt Hesser, Linköping, Mats Nordström, Norrköping, Olof Lindgren, Jönköping, John Bohe, Värnamo, och Kristoffer Striimpel, Kalmar, med adv. Pontus Svinhufvud, Katrineholm, Curt Waldenström, Norrköping, Olle Rågmark, Linköping, Åke Almquist, Eksjö, Fredrik Zethraeus, Växjö, och Hans Liden, Oskarshamn, såsom suppleanter. Som avdelningenssekreterare tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. — Avdelningen räknade vid årsskiftet 138 medlemmar.