Häradsrätterna. K. M:t har 26 febr. 1965 förordnat rådm. i Gtbgs rr Ulf Grapengiesser att fr. o. m. 1 mars 1965 tv uppehålla häradshövd.ämb. i Ovansiljans domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 febr. 1965 till rådm. i Sthms rr fr. o. m. 1 mars 1965 utnämnt ass. där Mats Hilding, Harald Nordin, Wilhelm Palmquist, Carl-Axel Hallström, Stig Noréus, Sven Norrman, Per-Axel Persson-Jemt och Åke Widén;
    s. d. till e. rådm. i Sthms rr förordnat ass. där Åke Malmström och Gunvor Wegnelius, rev.sekr. Adolf Åslund, ass i rr:n Jan Gehlin, Sten von der Osten-Sacken och Jan Schnell, rev.sekr. Torgny Ahlgren, ass. i rr:n Lars Berglund, Olof Davidsson, Lars Hoff, Ulla Ljungh-Hoff och Bernt Krause samt e. ass. i rr:n Ulf Karlholm, Åslund fr. o. m. 1 april 1965, Ahlgren fr. o. m. 1 maj 1965 och de övriga fr. o. m. 1 mars 1965;
    s. d. till ordf. på avd. i Sthms rr tv t. o. m. utg. av 1969 förordnat, på 17:e avd. rådm. Fritz Trägårdh, på 18:e avd. rådm. Gösta Masreliez och på 23:e avd. rådm. Gustaf Almling, Masreliez fr. o. m. 1 april 1965 och de övriga fr. o. m. 1 mars 1965;
    s. d. beviljat rådm. i Sthms rr Harry Hector och Gösta Rundgren avsked, Hector med utg. av febr. 1965 och Rundgren med utg. av mars 1965;
    s. d. till ordf. på avd. i Gtbgs rr förordnat, på 2:a avd. rådm. Sten Lindquist, på 3:e avd. rådm. Karl Wessman, på 4:e avd. rådm. Tore Eneroth, på 5:e avd. rådm. Lage Samuelson, på 6 :e avd. rådm. Artur Arnström, på 7 :e avd. rådm. Lennart Ros, på 8 :e avd. rådm. Torsten Huldén och på 9 :e avd. rådm. Sven Lampers; Lindquist, Wessman, Eneroth och Samuelson tv under deras återstående tjänstetid samt de övriga tv t. o. m. utg. av 1969;
    s. d. utnämnt ass. i hovr. för Övre Norrland Carl Olof Meurling till rådm. i rr i Umeå fr. o. m. 1 mars 1965;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Lennart Böhme att tv uppehålla rådm. Meurlings rådm.ämb.;
    12 mars 1965 utnämnt ass. i Svea hovr. Lars Olsgren till rådm. i rr i Sundsvall fr. o. m. 1 april 1965;
    s. d. utnämnt ass. i rr i Södertälje Per Löfström till rådm i rr i Gävle fr. o. m. 1 april 1965;
    19 mars 1965 beviljat rådm. i Sthms rr Henning Bruce och Knut Ljungberg avsked, Bruce med utg. av maj och Ljungberg med utg. av juli 1965;
    s. d. förordnat rådm. i Sthms rr Per Heurlin och Lars Staaff att t. o. m. utg. av 1969 vara ordf., Heurlin fr. o. m. 1 aug. 1965 på rr:s 2:a avd. och Staaff fr. o. m. 1 juni 1965 på rr:s 19:e avd.;
    26 mars 1965 förordnat ass. i rr i Linköping Sven Kjellgren att fr. o. m. 1 april 1965 tv uppehålla en rådm.tjänst i samma rr;
    2 april 1965 beviljat rådm. i Gtbgs rr Sten Lindquist avsked med utg. av maj 1965.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har
    5 mars 1965 förordnat kammaråkl. B 1 Sten Warholm att tv, dock längst intill utg. av sept. 1965, bestrida på kammaråkl. B 3 ankommande göromål;
    26 mars 1965 beviljat chefsåkl. i Växjö åkl.dt Baltzar Vult von Steyern avsked med utg. av juli 1965.

 

    Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 26 febr. 1965 förordnat förste byråsekr. hos krim.vårdsstyr. Sonja Berg von Linde att fr. o. m. 1 mars 1965 tv uppehålla en byrådir.tjänst Ae 27 hos styr.

 

Trycklov den 22/4 1965