Värmlands läns juristförening har under 1964 hållit tre sammankomster. D. 20 mars gästades föreningen av regeringsrådet Sten Walberg, som höll föredrag över ämnet »Om barnavårdsmål — ett gränsområde mellan domstols- och förvaltningsrättskipning». I samband med årsmötet, som avhölls d. 29 maj, talade prof. Lars Welamson över ämnet »Varför gynna käranden? Reflexioner angående rättegångskostnader». Vid höstsammanträdet d. 27 nov. redogjorde landsfogden Anders Holmström och bitr. landsfogden Olle Vangstad för den nya polis- och åklagarorganisationen. — Styrelsen utgöres av adv. Ellinor Carleman-Beörecz, ordf., häradshövdingen Rutger Nyman, v. ordf., bitr. taxeringsintendenten Bengt Westman, sekr., adv. Nils Nilsson, kassaförv., och bruksombudsmannen B. O. Berggren. — Föreningen har omkring 90 medlemmar.

 

    Västerbottens Juristförening har under 1964 haft fem sammanträden. D. 13 febr. tog stadsbibliotekarien Sven-Ola Hellmér medlemmarna med på en vandring ovan och under jord i stadsbiblioteket i Umeå och berättade om juridisk och annan litteratur. D. 20 mars talade prof. Edward Barret över ämnet »American criminology procedure in TV-movies and in reality» och d. 5 juni kåserade adv. Ragnar Gottfarb över ämnet »Försvaret i brottmål — några erfarenheter och reflexioner». D. 24 sept. talade bankjuristen Bertil Syréhn över ämnet »Banken och börsen» och d. 13 nov. höll hovrättsrådet Olle Höglund föredrag om »Den nya äktenskapslagstiftningen enligt familjerättskommitténs betänkande».
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Karl Sidenbladh, ordf., vattenrättsdomaren Eric G. Skoglar, v. ordf., länsåklagaren Lars G. Andersson, sekr., bankjuristen Bertil Syréhn, kassör, vattenrättssekreteraren Swen Westberg, klubbmästare, samt tingssekreteraren Gunnar Arfwidsson. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Norrbottens Juristförening har under 1964 haft sju månadsmöten, varvid fem gånger föredrag hållits av föreningsmedlemmar i aktuella spörsmål.

302 NOTISERVid två tillfällen har föredragshållare anlänt från Stockholm, nämligen bankdirektören Gunnar Henriz och förste bankjuristen Jan Norrbohm. I febr. hade föreningen fest med damer i Luleå med stort deltagande av medlemmar från Boden, Gällivare, Haparanda, Luleå och Piteå. Vid månadsmötena har deltagit medlemmar huvudsakligen från Luleå och Boden; hovrättens ledamöter har flitigt gästat föreningen, när de haft tingsresa förlagd till Norrbotten.
    Vid årsmötet i dec. valdes till styrelse för år 1965: vattenrättsdomaren Lars Ljungström, Luleå, ordf., vattenrättssekreteraren Karl Gustaf Fogelkvist, Luleå, sekr., och adv. Lars Marcusson, Luleå, klubbmästare. — Föreningen har ett 30-tal aktiva medlemmar.