Justitiedepartementet. K. M:t har
    14 maj 1965 förordnat e. o. kanslisekr. Ae 21 i justitiedep. Stig Granqvist och Thomas Krook att fr. o. m. 1 juni 1965 vara e. o. förste kanslisekr. Ae 23 i samma dep;
    s. d. förordnat jur. kand. Per Assarson att fr. o. m. 17 maj 1965 vara e. förste kanslisekr. i justitiedep.
    Dep.chefen har
    7 maj 1965, med motsv. entledigande av avd.dir. Thore Hygstedt, förordnat

PERSONALNOTISER 365avd.dir. Ingvar Fridell att såsom expert biträda utredn. ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser;
    12 maj 1965 förordnat bitr. överläkaren vid Karolinska sjukhuset K. G. af Geijerstam att såsom expert biträda 1965 års abortkomm.