Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1964 har fiskalsförordnande meddelats för
    i S v e a  h o v r ä t t: B. Hedgårdh, B. Hedman, C. Behrman, Å. Sundström, N. Genell, J. Sundström, L. K. Beckman, Ulla Fröding, G. Lindh, S. Edling, B. Flink, G. Erenius, B. Lindén, A. Kardell och H. Rangnitt;
    i G ö t a  h o v r ä t t: B. Westerberg, S. Hansson och C. Odencrants;
    i h o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e: P. Falk och T. Lundquist;
    i h o v r ä t t e n  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e: P.-D. Sjögren, T. Huldén, U. Kihlberg, C. Henrikson, P. H. Adrian, B. Nilsson, H. Sjöquist, A. Alverborg, R. Ström och B. Edquist;
    i h o v r ä t t e n  f ö r  N e d r e  N o r r l a n d: T. Nordqvist, U. Bratt och S. Laurén;
    i h o v r ä t t e n  f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d: J. Leche, R. Wallström, J. Zingmark och O. Forssberg.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöto 1 april 1965 på grund av offentliga uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.tjänsten: S.-E. Bergstrand (handelsdep.), A. Åslund (e. rådman Sthm), B. Erneholm (jordbruksdep.), L. Delin (just.dep.), M. von Koch (just.dep.), L. Wilhelmson (eckl.dep.), A. Lundstedt (t.f. tingsdomare i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga), Chr. Åström (t.f. tingsdomare i Svartlösa domsaga), R. Söderblom (inrikesdep.), Chr. Wibling (t.f. vattenrättsdomare i Nedre Norrbygdens vattendomstol), B. Egenvall (e. föredr. vid J.O.-expeditionen), U. Chöler (just.dep.) och A. Frennberg (t.f. rådmanVäxjö). Av de 27 ord. rev.sekr. voro 13 i tjänst och intet ämbete var vakant.
    Såsom t.f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet A. Litzén (Svea; fr. o. m. 1 maj ordf. i Nedre justitierevisionen), assessorn L. Wasteson (Göta), tingsdomaren B. Hagman (Kinne och Kållands), assessorerna G. Hellgren (V. Sverige), G. Grönvall (Svea), hovrättsrådet C. E. Wollsén (N. Norrland), assessorerna H. Gullberg (Skåne och Blekinge), E. Green (Svea), tingsdomaren Å. Gisby (Östbo och Västbo), assessorerna C. G. Palmgren (V. Sverige), U. Lindquist (V. Sverige), hovrättsrådet T. Widebeck (N. Norrland), rådmannen C. O. Meurling (Umeå), tingsdomarna J. Styrud (Gällivare), A. Brandel (Hedemora), assessorerna G. Stapelberg (Svea), S. Nyman (Skåne och Blekinge), tingsdomarna A. Naumann (Luleå), C.-O. Larson (Falu), assessorerna G. Atmer (Svea), S. Beckman (Svea), G. Herner (Svea), C. Mejåre (Skåne och Blekinge), rådmannen P. Löfström (Gävle) och assessorn P.-A. Åström (Svea).

 

Trycklov 23/6 1965