Svenska kriminalistföreningens ordinarie årsmöte ägde rum d. 23 april 1965 i Stockholm. Vid årsmötet höll två representanter från rikspolisstyrelsen, byråchefen Åke Magnusson och informationschefen Kurt Falkenstam, föredrag över ämnet »Polisens brottsförebyggande verksamhet». Övriga nordiska kriminalistföreningar representerades av politiinspektör Fritz von Magius, Danmark, poliskommendören Veikko Hietalahti, Finland, och politimester Gullbrand Nyhus, Norge.

456 NOTISER 1    Till ledamöter av styrelsen valdes vid årsmötet justitierådet Nils Beckman, generaldirektören Torsten Eriksson, statssekreteraren Carl Holmberg, överdirektören Kurt Lindroth, advokaten Valborg Lundgren, kriminalvårdsdirektören Gunnar Marnell, skyddskonsulenten Börje Nyblom, bitr. häradshövdingen K. V. Modigh, professorerna Gösta Rylander, Knut Sveri och Hans Thornstedt samt riksåklagaren Emanuel Walberg. Inom styrelsen har Holmberg omvalts till v. ordf. och Sveri till sekr. och kassaförv. — Antalet medlemmar i föreningen var under året 570.