Försvarsdepartementet. K. M:t har 15 juni 1965 förordnat chefen för försvarsdep:s rättsavd., hovrrådet i hovr. för Övre Norrland Stig Marcus ochass. i hovr. för Västra Sverige Lars Ljunggren att fr. o. m. 1 juli 1965 vara,Marcus rättschef och Ljunggren departementsråd i försvarsdep.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 30 juni 1965 förordnat chefen för socialdep:s rättsavd., hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Bengt Hamdahl och byråchefen för lagärenden i samma dep., ass. i Svea hovr. Ingrid Hilding att vara, Hamdahl rättschef och Ingrid Hilding kansliråd Br 3 i dep:et.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har
    3 juni 1965 förordnat tf exp.chefen i kommunikationsdep., ass. i Svea hovr. Eskil Hellner att tv uppehålla exp.chefstjänsten i samma dep.;
    s. d. förordnat chefen för kommunikationsdep:s rättsavd., hovr.rådet i Svea hovr. Bertil Holmquist, byråchefen i samma dep., hovr.rådet i hovr. för Nedre Norrland Clas Nordström samt ass. i Svea hovr. Böret Eriksson att fr. o. m. 1 juli 1965 vara, Holmquist rättschef, Nordström departementsråd och Böret Eriksson kansliråd Br 3 i dep:et.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har
    3 juni 1965 förordnat byråchefen för lagärenden i finansdep. Erik Reuterswärd till rättschef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1965;

PERSONALNOTISER 459    s. d. förordnat statsrådet, ass. i Svea hovr. Sven-Eric Nilsson och ass. i Svea hovr. Göran Wahlgren att fr. o. m. 1 juli 1965 vara, Nilsson departementsråd och Wahlgren kansliråd Br 3 i samma dep.;
    30 juni 1965 förordnat hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Stig Jungeforsatt fr. o. m. 1 aug. 1965 uppehålla en bef. som departementsråd i finansdep.