Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har
    15 juni 1965 förordnat chefen för ecklesiastikdep:s rättsavd., hovr.rådet i Göta hovr. Gunnar Ekblad och kanslirådet i samma dep. Edvard Reuterswärd att fr. o. m. 1 juli 1965 i dep:et, Ekblad vara rättschef och Reuterswärd bestrida på exp.chef ankommande göromål;
    30 juni 1965 förordnat byråchefen för lagärenden i ecklesiastikdep., ass. i Svea hovr. Jöran Mueller till kansliråd Br 3 i samma dep.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 3 juni 1965 förordnat chefen för jordbruksdep:s rättsavd., hovr.rådet i Svea hovr. Sven-Gösta Jonzon, rev.sekr. Berndt Erneholm och tf byråchefen för lagärenden i samma dep., ass. i Svea hovr. Per Hildebrand att fr. o. m. 1 juli 1965 vara, Jonzon rättschef samt Erneholm och Hildebrand kansliråd Br 3 i dep:et.

 

    Handelsdepartementet. K. M:t har
    30 juni 1965 förklarat att det för numera hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Göran Borggård utfärdade förordnandet att vara exp.chef i handelsdep. skall fr. o. m. 1 juli 1965 avse förordnande att vara exp.chef/rättschef i samma dep.;
    s. d. förordnat byråchefen för lagärenden i handelsdep., ass. i Svea hovr.Torsten Löwbeer att fr. o. m. 1 juli 1965 vara departementsråd i samma dep.

 

    Inrikesdepartementet. K. M:t har 15 juni 1965 förordnat chefen för inrikesdep:s rättsavd., hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Stig Nordlund till rättschef i samma dep. fr. o. m. 1 juli 1965.

 

    Civildepartementet. K. M:t har 15 juni 1965 förordnat exp.chefen i civildep. Gustaf Söderberg och avd.chefen i samma dep. Claes Edgardh att fr. o. m.1 juli 1965 tv i dep:et, Söderberg vara exp.chef/rättschef och Edgardh fullgöra på exp.chef/rättschef ankommande göromål.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 juni 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Per Hylander och Sven Bolte samt tingsdomaren i Västerbergslags domsaga Jan Dufwa att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    30 juni 1965 utnämnt ass. i Svea hovr. Gunnar Grönvall till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1965.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1965 utnämnt rev.sekr. Jan Gyllenswärd till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1965;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 juli 1965 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Göran Zetterquist, Georg Syk, Hans-Åke Wängberg, Eskil Persson, Kurt Malmgren och Owe Matton, i Göta hovr. fiskalerna där Gunnar Torgils och Arne Reis, i hovr. för Skåne och Blekinge fiskalen där Stig Ramkull, i hovr. för Västra Sverige fiskalen där Anders Lignersamt i hovr. för Övre Norrland fiskalen där Claes Ljungström;
    s. d. förordnat ass. i Sthms rr Sture Hägerroth att i Svea hovr. fullgöra på byråchef i B 3 ankommande göromål;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Gösta Hagströmer och Yngve Linderatt tv t. o. m. 31 dec. 1965, Hagströmer uppehålla ett lagmansämb. i hovr:n och Linder på den e. avd. i hovr:n bestrida på lagman ankommande göromål.