605DÖDSFALL

   

    Emil Valfrid Starfelt avled d. 19 april 1965. Han var född i Starby, Kristianstads län, d. 5 aug. 1879, avlade stud.ex. i Hälsingborg 1898 och jur.utr.kand.ex. 1903 i Lund. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1950.

 

    Lars-Erik Forsman avled d. 7 maj 1965. Han var född i Sthm d. 19 juli 1905, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. 1930 i Sthm. Efter tingstjänstgöring och fiskalstjänstgöring vid Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1938.

 

    Ernst Gunnar Wigart avled d. 17 maj 1965. Han var född i Haparanda d. 5 sept. 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1948.

 

    Olof Wilhelm Wickman avled d. 20 maj 1965. Han var född i Lund d. 27 mars 1883, avlade stud.ex. 1901 och hovr.ex. 1905 i Lund. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig först åt advokatverksamhet och inträdde därefter i rådhusrätten i Lund och övergick senare till rådhusrätten i Malmö där han utnämndes till rådman 1936.

 

    Nils Wilhelm Graneli avled d. 29 maj 1965. Han var född i Jönköping d. 12 mars 1908, avlade stud.ex. 1928 och jur.kand.ex. 1935 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt. Han blev assessor vid hovrätten för Västra Sverige 1948 och hovrättsråd vid hovrätten för Nedre Norrland 1950. Efter tjänstgöring vid Nedre justitierevisionen utnämndes han 1953 till häradshövding i Marks domsaga.

 

    Stig Åhlander avled d. 7 juni 1965. Han var född i Luleå d. 6 maj 1906, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Sthm 1935. Han inträdde därefter som biträdande jurist i en advokatbyrå i Sthm. 1943 blev han led. av samfundet.

 

    Otto Henrik Lindvall avled d. 17 juni 1965. Han var född i Kalmar d. 22 nov. 1899, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1934 och hovrättsråd 1938. Efter revisionstjänstgöring utnämndes han 1943 till häradshövding i Södersysslets domsaga.

 

    Johan Hansson avled d. 18 juni 1965. Han var född i Lund d. 20 dec. 1875, avlade stud.ex. 1895 och jur.kand.ex. 1903 i Lund. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt, där han utnämndes till hovrättsråd 1911. Efter revisionstjänstgöring utnämndes han 1921 till häradshövding i Luggude domsaga.

 

    Erik Albin Hägerdal avled d. 18 juni 1965. Han var född i Kristdala, Kalmar län, d. 15 juli 1899, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. 1923 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1934.

 

    David Gunnar D:son Lundström avled d. 30 juni 1965. Han var född i Underås, Göteborgs och Bohus län, d. 2 juni 1885, avlade stud.ex. 1906 och jur.kand.ex. 1914 i Lund. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hov-

606 DÖDSFALLrätt. Efter tjänstgöring vid Västerbygdens vattendomstol och såsom domhavande på olika domsagor utnämndes han 1932 till häradshövding i Nordmarks domsaga och 1942 till häradshövding i Norra Möre och Stranda domsaga.