Torsten Arvid Gullström avled. d. 1 juli 1965. Han var född d. 3 dec. 1894 i Älvdalen, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. 1918 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han förordnades till assessor 1926. Därefter ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. av samfundet 1936.

 

    Georg Branting avled d. 6 juli 1965. Han var född i Sthm d. 21 sept. 1887, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Sthm 1913. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. av samfundet 1926. Han var därjämte under en följd av år led. av Stockholms stadsfullmäktige samt av riksdagens första kammare.

 

    Gunnar Georg Rådström avled d. 25 juli 1965. Han var född i Nyköping d. 3 juni 1906, avlade stud.ex. 1924 och jur. kand.ex. 1929 i Stockholm. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han utnämndes till assessor 1940 och till hovrättsråd 1948. 1950 utnämndes han till häradshövding i Västra Hälsinglands domsaga och 1963 blev han hovrättsråd i hovrätten för Västra Sverige.

 

    Iwan Erik Wikström avled d. 29 juli 1965. Han var född i Östersund d. 19 sept. 1887, avlade stud.ex. 1907 och jur. kand.ex. i Uppsala 1912. Efter tingstjänstgöring inträdde han i rådhusrätten i Östersund, där han 1933 utnämndes till borgmästare.

 

    Lars Edvard Set Wickman avled d. 23 aug. 1965. Han var född i Strängnäs d. 1 juni 1895, avlade stud.ex. 1913 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid drätselkamrarna i Göteborg och i Malmö och övergick därefter till advokatverksamhet.

 

    Claes Aksel Gustavson avled d. 27 aug. 1965. Han var född d. 7 febr. 1913 i Linköping, avlade stud.ex. 1934 och jur. kand.ex. i Uppsala 1938. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev 1958 ledamot av samfundet.

 

    Sigurd Olof Vilhelm Ekman avled d. 18 sept. 1965. Han var född i Sthm d. 27 juli 1892, avlade stud.ex. 1912 och jur. kand.ex. i Sthm 1919. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev led. av samfundet 1930.

 

    Rudolf Lennart Elis Pierre Brunzell avled d. 26 sept. 1965. Han var född i Malmö d. 13 dec. 1903, avlade stud.ex. 1923 och jur. kand.ex. i Lund 1931. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och blev 1937 led. av samfundet.

 

    Gustaf Alfred Casimir Lindwall avled d. 28 sept. 1965. Han var född i Valdemarsvik d. 17 dec. 1877, avlade stud.ex. 1896 och jur. utr. kand.ex. i Uppsala 1904. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han utnämndes till assessor 1915 och till hovrättsråd 1917. Efter tjänstgöring i revisionen utnämndes han 1924 till häradshövding i Västra Värends domsaga.