FN-kongress rörande förebyggande av brott. Såsom tidigare omnämnts (SvJT 1963 s. 644) kommer Förenta Nationernas tredje kongress rörande förebyggande av brott och behandling av brottslingar att äga rum i Stockholm den 9—18 augusti 1965. Även privata personer, som genom sitt yrke har anknytning till kriminalvård, t. ex. universitetslärare, domare, advokater och åklagare, har möjlighet att deltaga i kongressen. Ansökan om deltagande skall insändas före den 1 mars 1965 till Organisationskommittén för FN-kongressen, Kriminalvårdsstyrelsen, Box 12150, Stockholm 12. J. L.

 

    Kurs i amerikansk rätt. Juridiska fakulteterna vid Amsterdams och Leydens universitet samt University of Columbia anordnar under tiden 5 juli—30 juli 1965 en kurs i amerikansk rätt vid universitetet i Amsterdam. Ansökan om deltagande i kursen skall göras före d. 12 mars 1965 hos profes-

76 NOTISERsor Ch. J. Enschedé, Juridisch Instituut, Oudemanhuispoort 4—6, Amsterdam, Nederländerna. J. L.