Alvar (Allan) Elis Rodhe avled d. 30 nov. 1964. Han var född i Karlshamn d. 11 maj 1882, avlade stud.ex. 1900 i Göteborg och jur. utr. kand.ex. i Lund 1904. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev hovrättsråd 1918. 1919 blev han chef för rättsavdelningen vid utrikesdepartementet. Efter sakkunniguppdrag i jordbruks- och justitiedepartementen utnämndes han 1927 till landshövding i Gotlands län. Han anförtroddes 1934 uppdraget att vara ordförande i den internationella kommission som skulle övervaka folkomröstningen i Saarområdet. Han erhöll även åtskilliga andra uppdrag.

 

    Anders Torsten Salén avled d. 12 dec. 1964. Han var född d. 16 aug. 1889 i Gudhem, Skaraborgs län, avlade stud.ex. i Sthm 1909 och jur. kand.ex. i Sthm 1914. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev hovrättsråd 1929. Under år 1926—1949 var han ledamot av de blandade domstolarna i Egypten. 1950 utnämndes han till lagman i Svea hovrätt, vilket ämbete han frånträdde 1954 för att fullgöra tjänst som president i högsta restitutionsdomstolen i Berlin.

 

    0lof Rödöö avled d. 4 jan. 1965. Han var född på Rödön, Jämtlands län, d. 8 dec. 1898, avlade stud.ex. i Östersund 1918 och jur. kand.ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1932.

 

    Ture Assar Ingeman Ingerby avled d. 7 jan. 1965. Han var född i Mjällby, Blekinge län, d. 16 dec. 1905, avlade stud.ex. i Kristianstad 1925 och jur. kand.ex. i Lund 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1947.

 

    Per Hjalmar Fritiof Lindman avled d. 11 jan. 1965. Han var född i Tynderö d. 7 maj 1903, avlade stud.ex. i Sundsvall 1921 och jur. kand.ex. i Uppsala 1927. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1938.

 

    Sven Arne Åström avled d. 11 jan. 1965. Han var född i Stora Åby d. 2 juli 1904, avlade stud.ex. i Linköping 1923 och jur. kand.ex. i Uppsala 1929. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1935.

 

    Karl Olof Magnus Ekecrantz avled d. 12 jan. 1965. Han var född i Halmstad d. 19 april 1897, avlade stud.ex. därstädes 1915 och jur. kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt. Efter tjänstgöring i revisionen blev han 1936 hovrättsråd vid hovrätten för Övre Norrland. 1940 utnämndes han till häradshövding i Lindes och Nora domsaga.

 

    Nils Hugo Viking Nilsson avled d. 14 jan. 1965. Han var född i Önnestad, Kristianstads län, d. 17 okt. 1901, avlade stud.ex. i Kristianstad 1920 och jur. kand.ex. i Lund 1926. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Stockholms rådhusrätt. Han utnämndes till rådman i Stockholm 1953 och förordnades 1960 till ordförande på avdelning vid rådhusrätten.