Rådhusrätterna. K. M:t har
    29 okt. 1964 utnämnt e. rådm. i Sthm, ass. vid Sthms rr Ingegärd Hagerman till rådm. i samma stad fr. o. m. 1 nov. 1964;
    18 dec. 1964 förordnat följande rådm. att fr. o. m. 1 jan. 1965 tv vara ordf. på avd. av Sthms rr, näml.: på 2:a avd. Knut Ljungberg, på 3:e avd. Sven Petri, på 4:e avd. Alexis Askergren, på 5:e avd. Gustav Lundberg, på 6:e avd. Richard Kettner, på 7:e avd. Carl-Edvard Sundström, på 8 :e avd. Ingvar Ågren, på 9 :e avd. Sigurd Annerfors, på 10:e avd. Allan Evers, på 11:e avd. Valter Stålberg, på 12:e avd. Gustaf Gyllenhammar, på 13:e avd. Bertil von Heijne, på 14:e avd. Wilhelm von Schéele, på 15:e avd. Olov Thunegard, på 16:e avd. Otto Lindell, på 17:e avd. Harry Hector, på 18:e avd. Gösta Rundgren, på 19:e avd. Henning Bruce, på 20:e avd. Allan Wirgin, på 21:e avd. Thure Hahn, på 22:a avd. Erik Svenonius, på 23:e avd. Viking Nilsson samt på 24:e avd. Birger Brandt; Ljungberg, Petri, Lundberg, Kettner, Sundström, Annerfors, Evers, Gyllenhammar, Thunegard, Hector, Rundgren, Bruce, Wirgin, Hahn, Svenonius och Nilsson under deras återstående tjänstetid samt de övriga t. o. m. utg. av 1969;
    s. d. beviljat rådm. i Karlstad Harry Jacobson avsked med utg av jan. 1965;
    30 dec. 1964 förordnat ass. vid rr i Borås Bengt Lindeblad att tv uppehålla en rådm.bef. i samma stad.

 

    Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 30 dec. 1964 förordnat byrådir. vid krim.vårdsstyr. Olle Johnsson att tv bestrida på byråchefen på kanslibyrån i styr. ankommande göromål.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 29 okt. 1964 förordnat förutvarande dir. vid Västergårdens arbetshem B. Å. Slåhl att tv uppehålla tjänsten såsom anstaltsdir. vid fångv.anstalten Tidaholm.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har
    27 nov. 1964 förordnat skyddsassistenten i Gtbgs dt för äldre M. A. Bufvers till skyddskonsulent i Sundsvalls dt fr. o. m. 1 jan. 1965;
    18 dec. 1964 förordnat skyddskonsulenten i Arvika dt S. I. Jivemar till skyddskonsulent i Skövde dt fr. o. m. 1 febr. 1965.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 13 nov. 1964 Bo Walter, Göteborg, Bo Wingårdh, Hälsingborg, och Sten Sandell, Malmö, 11 dec. 1964 Per-Olof Carling, Bertil Engström och Björn Lindh, Göteborg, Elisabeth Sjöfält-Uddborn, Hälsingborg, Kerstin Berggren, Linköping, och Nils Söderlund, Sthm, samt 29 jan. 1965 Lars Skogh, Gävle, Fredrik Carlsson, Halmstad, Gunnar Silfwersvärd, Kalmar, samt Sven Selander och Bertil Södermark, Sthm.

 

Trycklov 18/2 65