Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1965 hållit två möten, nämligen ordinarie möte d. 9 mars och ett extra möte d. 26 nov. Vid det ordinarie mötet behandlades endast interna angelägenheter. Vid det extra höll advokaten Elin Lauritzen, Stockholm, föredrag över ämnet Advokatsynpunkter på familjerättskommitténs betänkande. Styrelsen har utgjorts av adv. Curt Waldenström, Norrköping, ordf., Arnold Andersson, Motala, v. ordf., Bengt Skantze, Jönköping, Kristoffer Striimpel, Kalmar, och Gunnar Wetterström, Eskilstuna. Suppl. har varit adv. Bengt Hesser, Linköping, Lennart Pontén, Katrineholm, och Göran Stangel, Norrköping. Till ledamöter i samfundets fullmäktige var valda adv. Herman Heilborn, Nyköping, Bengt Hesser, Linköping, Mats Nordström, Norrköping, John Bohe, Värnamo, Olof Lindgren, Jönköping, och Kristoffer Striimpel, Kalmar, med adv. Pontus Svinhufvud, Katrineholm, Sven Lövin, Norrköping, Olle Rågmark, Linköping, Åke Almquist, Eksjö, Fredrik Zethraeus, Växjö, och Hans Lidén, Oskarshamn, såsom suppl. Som avdelningens sekr. tjänstgör adv. Mats Nordström, Norrköping. Avdelningen räknade vid årsskiftet 138 medlemmar.

 

Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under 1965 hållit två sammanträden, varvid förekommit dels diskussioner i yrkesangelägenheter dels ock föredrag av adv. Ragnar Gottfarb över ämnet »Konflikter vid försvar i brottmål». Styrelsen har utgjorts av adv. Wilhelm Penser, ordf., Ove Wickman, Malmö, v. ordf., Torsten Lundius, Lund, Lennart Vilén, Malmö, och Nils Edström, Malmö, med adv. Hugo Olsson, Malmö, Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, och Olof Wellmark, Lund, såsom suppl. Avdelningens sekr. och kassaförv. har varit Lundius. Ledamöter i samfundsfullmäktige har varit adv. Wilhelm Penser, Eslöv, Åke Wettermark, Malmö, Bertil Peyron, Hälsingborg, Bengt Linders, Hälsingborg, Hugo Olsson, Malmö, Nils Edström, Malmö, Torsten Tärnhuvud, Karlshamn, med Bengt Holmberg, Hälsingborg, Bengt Schlasberg, Landskrona, Åke Holmberg, Ystad, Bengt Almgren, Malmö, Barbro Wallér Agrell, Lund, Bror Emil Jeppsson, Malmö, och Helmer Wåhre, Eslöv, såsom suppl. — Avdelningen räknade vid 1965 års utgång 175 medlemmar.

 

Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll årsmöte d. 30 mars 1965. Efter då företagna val har styrelsen följande sammansättning: Adv. Bo Westman, ordf., Eskil Weibull, v. ordf., Gösta Sjögren och Arne Jörgensen, samtliga i Göteborg, Gunnar Lagerberg, Borås, Sven Englund, Trollhättan, Stig Pehrsson, Halmstad, samt Gösta Mellander, Skara, med adv. Bo Björck och Bengt Bergendal, Göteborg, och Gösta Hasslehed, Uddevalla, såsom suppl. Sekr. och kassaförv. har under året varit adv. Bengt Bergendal och klubbm. adv. Sven Kyllerfeldt, Göteborg. Till ledamöter i samfundets fullmäktige har valts adv. Bo Björck, Åke Eckerstein, Olov Gedda, Malte Högberg, Eskil Weibull och Folke Wistrand, samtliga i Göteborg, samt Sven Englund, Trollhättan, Göran Linnander, Borås, Stig Pehrsson, Halmstad, och

 

Notiser 237Henry Friberg, Uddevalla. Till suppl. har valts adv. Kaj Bergström, Per Dreijer, Hans-Erik Glimstedt, Lars Rosengren, Märta Westman och Hans Vinge, samtliga i Göteborg, samt Lars Wennerberg, Vänersborg, Bo Redgard, Borås, Nils Malmgren, Halmstad, och Gösta Mellander, Skövde. Såväl årsmötet som ett extra möte har ägnats samfundsangelägenheter. Vid avdelningsmöte d. 6 maj förekom föredrag av adv. Elin Lauritzen över ämnet »Advokatsynpunkter på familjerättskommitténs betänkande». Under hösten 1965 anordnade avdelningen för sina ledamöter en kurs omfattande sex föreläsningar i associationsrätt, vilken samlade ett 80-tal deltagare. Avdelningen hade vid årsskiftet 230 ledamöter.