Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1965 har fiskalsförordnande meddelats för
    i Svea hovrätt: S. Andersson, H. Björkegren, J. E. Sandstedt, Ingrid Kökeritz, L. U. Didón, J. Freese, E. Nilsson, L. Hultstrand, G. Zingmark,

 

Personalnotiser 383N. Widborg, P. Nyqvist, L. Frostensson, B. Dufwa, B. Wagnsson, J. Beck-Friis, J. Abelsson och S. Magnusson;
    i Göta hovrätt: A. Thunved, C. W. Nisser, S. Hägerdal, S.-I. Forss, H. Landgren, L. Bredin och P. Löfmarck;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: Th. Lunderquist, J.-I. Svensson, V. Nilsson, J. Lindell, B. Olin, G. Wikrén, H. Wranghult, C.-G. Albemark, B. Broomé och O. Ekstedt;
    i hovrätten för Västra Sverige: I. Lindquist, U. Hellners, G. Dyhre, J. Bökmark, E. Palm, C. J. Jesperson, H. Regner, L. Henrikson och B. Karlén;
    i hovrätten för Nedre Norrland: R. Åkne och B. Ekman;
    i hovrätten för Övre Norrland: B. Bodén, H. Jerkert, H. G. Fornbäck och L. Grönwall.