Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1966 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr.-tjänsten: A. Åslund (e. rådman vid Sthms rrtt), L. Delin (just.dep.), M. von Koch (just.dep.), L. Wilhelmson (eckl.dep.), A. Lundstedt (t.f. tingsdomare i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga), Chr. Åström (t.f. tingsdomare i Svartlösa domsaga), R. Söderblom (inr.dep.), Chr. Wibling (t.f. vattenrättsdomare i Nedre Norrbygdens vattendomstol), B.-M. Ericsson (t.f. bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol), B. Adde (e.a.), B. Egenvall (J.O.-ämb.), U. Chöler (just.dep.), A. Frennberg (t.f. rådman vid rrttn i Växjö), G. Grönvall (e. rådman vid Sthms rrtt) och L. Wasteson (just.dep.). Av de 27 ord. rev.sekr. var 12 i tjänst och intet ämbete var vakant.
    Såsom t.f. rev.sekr. tjänstgjorde assessorn P. Hylander (Svea), tingsdomaren B. Frank (Gästriklands östra), assessorerna S. Nyman (Skåne och Blekinge), G. Atmer (Svea), bitr. häradshövdingen B. Lindqvist (Luleå), assessorerna S. Beckman (Svea), C. Mejàre (Skåne och Blekinge), P.-A. Åström (Svea), tingsdomaren J. Dufwa (Västerbergslags), rådmännen P. Löfström (Gävle), A. Bengtsson (Umeå), B. Vallgårda (Luleå), assessorerna U. Maiander (Göta), H. Torgestam (Göta), S. Bolte (Svea), R. Dahnell (Svea), S. Holmbergh (Svea), E. Cederlund (Svea), S. Bouvin (N. Norrland), J. Ljungar (Svea), tingsdomaren T. Dalhem (Ångermanlands norra) och assessorn O. Westman (Svea).

 

Trycklov 7/6 1966

 

SVEA HOVRÄTTSBIBLIOTEK