Personalnotiser 495Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    3 juni 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Bernhard Krouthén, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Isacson samt hovr.rådet i hovr. för Västra Sverige Erik Borglund att tv fullgöra på rev.sekr. ankommande göromål;
    16 juni 1966 utnämnt ass. i Svea hovr. Göran Stapelberg till rev.sekr. fr. o. m. 1 juli 1966;
    29 juni 1966 utnämnt ass. i Svea hovr. Per Hylander till rev.sekr. fr. o. m. 1 sept. 1966.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    16 juni 1966 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Sven Nordell att fortf. under juli och aug. 1966 i hovr:n bestrida på lagman ankommande göromål;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Gösta Lind af Hageby att fr. o. m. 21 sept. fortf. t. o. m. 31 okt. 1966 i Svea hovr. bestrida på byråchef i Bo 1 ankommande göromål;
    29 juni 1966 förordnat f. d. lagm. Gunnar Aquilon att fr. o. m. 1 julit. o. m. 31 dec. 1966 vara ställföreträdare för pres. i hovr:n;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Jerker Victor, Åke Sahlquist och Carl-Fredrik Hadding att bestrida göromål, som ankomma på v. ordf. på avd. i hovr:n, Victor och Sahlquist fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 dec. 1966 samt Hadding fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 aug. 1966;
    s. d. till hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rättschefen i ecklesiastikdep., ass. i hovr:n Torsten Löwbeer, ass. i hovr:n Erik Holmberg och rev.sekr. Michael von Koch, Löwbeer och Holmberg fr. o. m. 1 juli 1966 samt von Koch fr. o. m. 1 okt. 1966;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 juli 1966 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Göran Ljungberg, Jan-Mårten Erfors, Bengt Malmström och Nils Gustaf Dahlborn, i Göta hovr. fiskalerna där Hans Olsson, WalterFriedmann, Sixten Garström, Gunnar Gyllenram och Peder Baagøe, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där Erland Aspelin, Nils-Erik Nelfelt och Karin Ringberg, i hovr. för Västra Sverige fiskalerna där Anders Stendahl och Claes Theorin samt i hovr. för Övre Norrland fiskalerna där Björn Sjöberg och Erik Bergenfalk.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    3 juni 1966 förflyttat häradshövd. i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsaga Torvald Hellquist till häradshövd. i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o. m. 1 okt. 1966;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Vadsbo domsaga rev.sekr. Ulf Chöler fr. o. m. 1 sept. 1966, i Östersysslets domsaga tingsdomaren i Gällivare domsaga Josef Styrud fr. o. m. 1 aug. 1966 samt i Luleådomsaga ass i hovr. för Västra Sverige Per Olof Marke fr. o. m. 1 juli 1966;
    16 juni 1966 förordnat tingsdomaren i Tveta, Vista och Mo domsaga Rune Lindgren att fr. o. m. 1 aug. 1966 tv uppehålla häradshövd.ämb. i Norra och Södra Vedbo domsaga;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Christer Åström till tingsdomare i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o. m. 1 juli 1966;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Eric Andersson att fr. o. m. 1 juli fortfarande tv t. o. m. 31 dec. 1966 i Södertörns domsaga bestrida på tingsdomare ankommande göromål med huvudsaklig uppgift att handlägga expropriationsmål;
    s. d. förordnat ass. i Gtbgs rr Agge Gustafsson att fr. o. m. 1 sept. 1966 tv, dock längst t. o. m 30 juni 1967, bestrida på tingsdomare ankommande göromål, med uppgift att handlägga expropriations- och vägrättsmål i domsagor under hovr. för Västra Sverige;
    s. d. förordnat fiskalen i Svea hovr. Jan Sundström att fr. o. m. 1 sept. 1966 tv i Södra Roslags domsaga bestrida på särsk. inskr.domare ankommande göromål;
    29 juni 1966 förordnat ass. i Svea hovr. Per Arnold Åström att uppehålla häradshövd.ämb. i Östra Göinge domsaga fr. o. m. 1 juli t. o. m. 31 dec. 1966;

 

496 Personalnotiser    s. d. entledigat ass. i Svea hovr. Gunnar Sönnerhed med utg. av sept. 1966 från förordnande att uppehålla tjänsten som särsk. inskr. domare i Södertörns domsaga;
    s. d. förordnat tingsdomaren i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga Sven Petterson att fr. o. m. 1 juli tv, dock längst t. o. m. 31 dec. 1966, uppehålla häradshövd.ämb. i samma domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Inger Schlyter att fr. o. m. 1 juli tv, dock längst t. o. m. 31 dec. 1966, uppehålla tingsdomarämb. i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga.