Fransk universitetskurs för jurister. För femte gången har Centre Français i Stockholm i samråd med Centre Franco-Suédois, Cours de Civilisation française à la Sorbonne, Centre Audiovisuel i Fréjus och C.D.I.T. vid universitetet i Nice anordnat en kurs för svenska jurister. Årets kurs, som ägde rum i Fréjus-plage d. 19 juni—8 juli, var inriktad främst på jämförande rättskunskap, den franska juridiska terminologi som användes i internationellt samarbete samt uttal och grammatiska konstruktioner som särskilt befunnits utgöra svårigheter för svenskar vid behandling av franska språket. Ett väsentligt inslag i kursen var emellertid också föreläsningar över olika aspekter av den franska kulturen och dess utveckling samt samhällslivet i våra dagars Frankrike. Tidigare kurser har varit samordnade med kurser för svenska språklärare, men genom att årets kurs hade begränsats till enbart jurister blev den mera koncentrerad och därför säkerligen mera effektiv för deltagarna. Kursledare var studierektorn vid Centre Frangais M. Marcel Bouvier, själv jurist och chef för Centre Franco-Suédois' juridiska service i Stockholm. Som lärare i språkundervisningen medverkade Mme Berit Bouvier.
    Föremål för jämförande studier var valda delar av fransk och svensk stats och förvaltningsrätt, processrätt, familjerätt, sakrätt, obligationsrätt, associationsrätt, konkursrätt, arbetsrätt samt utlännings- och skattelagstiftning. Därjämte behandlades internationell köprätt, lagkonflikter och konventionsteknik. Av stort värde var det aktiva deltagande som bereddes kursdeltagarna underen daglig diskussionstimme samt genom flera korta föredrag över självvalda ämnen.
    Kursdeltagarna fick tillfälle att närvara vid en brottmålssession vid le Tribunal de Grande Instance i Nice och något så unikt som en mordrättegång inför la Cour d'Assises i Draguignan, residensstaden i departementet Var. I anslutning till sessionerna ordnades en stunds samvaro med de tjänstgörande domarna, som informerade om processordningen och rättspraxis. Domarkansliet i Nice demonstrerades likaledes för kursdeltagarna och under ett besök på stadskansliet i kursstaden Fréjus gavs en värdefull översikt av kommunal självstyrelse och samhällsplanering.
    Bland de icke juridiska inslagen i den väl planlagda och skickligt ledda kursen må nämnas välarrangerade utfärder till vackra romerska fornlämningar i trakten av Fréjus, Picassos museum och keramikateljé i Vallauris, en parfymfabrik i Grasse, Monte Carlo, museet för modern konst Fondation Maeght vid Saint-Paul de Vence och städerna Saint-Paul och Vence samt en kväll till den färgrika konstnärsstaden Saint Tropez.

O. Hg