J. Offerhaus död. Professor emeritus Johannes Offerhaus, Amsterdam, avled den 22 september 1966. Offerhaus var 1952—1965 ordförande i den nederländska statskommissionen för kodifiering av den internationella privaträtten och valdes till president vid 7:e, 8:e 9:e och 10:e Haagkonferenserna för internationell privaträtt. Beträffande Offerhaus må i övrigt hänvisas till SvJT 1963 s. 615 och 1966 s. 312.

E. E.

 

World Peace Through Law anordnar sin nästa världskongress i Genève d. 9—15 juli 1967. I samband därmed firas en World Law Day d. 10 juli.