International Bar Association's kongress i Lausanne. Under tiden 11—15 juli 1966 höll International Bar Association (IBA) sin, vartannat år återkommande, kongress i Lausanne. Till kongressen hade samlats omkring 700 deltagare från 38 av de 43 länder, som är anslutna till IBA. Från Sverige hade åtta representanter infunnit sig. Majoriteten av kongressdeltagarna kom emellertid från USA, Australien och England, men även andra avlägsna länder som Japan, Thailand och Filippinerna hade sänt representanter. Självfallet hade advokater från samtliga västeuropeiska länder infunnit sig.
    Redan ungefär ett år före kongressen hade IBA:s sekretariat utsänt »questionnaires» till advokatorganisationerna i de olika länderna för att från dem erhålla synpunkter på ämnen som skulle behandlas under kongressen. De sex ämnena voro följande.
    1. Limits and Restrictions of Public Reporting by the Press of Criminal, Civil and Administrative Court Proceeding.
    2. Restrictions on Lawyers qualified in Foreign Countries and practising elsewhere and Establishment of a Law Office in a Foreign Jurisdiction and problems related thereto.
    3. Antitrust Aspects of International Licence Agreements relating to patents, trademarks and »know-how».
    4. The Role of Lawyers in a developing country.
    5. The Consideration of Powers of Attorney given by foreigners to local lawyers; The consideration of their validity and of their termination.
    6. The Practice of the law by persons who are not lawyers.
    Det var således ett stort antal intressanta problem, som togs upp till behandling. Såsom vanligt vid jämförelser mellan olika rättssystem kunde man konstatera både vittgående skillnader och påfallande likheter. Svensk rättsinställning till problemen uppmärksammades särskilt när det gällde den svenska pressens referat av domstolsförhandlingar, där många berömmande ord fälldes om det svenska systemet, speciellt om Pressens opinionsnämnds verksamhet. Rörande ämne nr 6 ställde sig många frågande till den frihet som råder i Sverige för personer, som utan att vara advokater utövar juridisk verksamhet.
    Värdlandet Schweiz hade på ett föredömligt sätt ordnat för delegaternas och deras hustrurs trevnad och förströelse under kongressen genom att ordna middagar, utflykter och dylikt samt dessutom ställt ett välordnat schwei-

 

Nordiskt och internationellt 725ziskt kongressmaskineri till förfogande. Som Lausanne är en av Schweiz' vackraste städer kunde deltagarna återvända till sina hemland efter en både lärorik och nöjsam vecka.

J. R.