Anders Gillis Bodén avled 18 juni 1966. Han var född i Vadstena 13 dec. 1905, avlade stud.ex. 1924 och jur.kand.ex. i Stockholm 1930. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt, Svea hovrätt och rådhusrätten i Motala blev han kommunalborgmästare i Säter 1937, där han sedermera också ägnade sig åt advokatverksamhet. Han blev led. i samfundet 1962.

 

Olof Arvid Gustaf Moberger avled 13 juli 1966. Han var född i Visby 16 aug. 1918, avlade stud.ex. 1936 och jur.kand.ex. i Uppsala 1940. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Karlskoga. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Arvid Bertil Mjellander avled 26 juli 1966. Han var född i Mjällby, Blekinge län, 20 dec. 1908, avlade stud.ex. 1929 och jur.kand.ex. i Lund 1934. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1939 i Sölvesborg. Han blev led. i samfundet 1942.

 

Ingvar Emil Carlsson Skogh avled 4 aug. 1966. Han var född i Åtvidaberg3 okt. 1901, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Uppsala 1927. Eftertingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet, från 1932 i Falkenberg. Han blev led. i samfundet 1939

 

Ture Johan Molt avled 8 aug. 1966. Han var född i Löderup, Kristianstads län, 9 juni 1890, avlade stud.ex. 1910 och jur.kand.ex. i Lund 1916. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev fiskal 1919. Efter tjänstgöring som biträdande domare i Västra Göinge domsaga och som tf revisionssekreterare utnämndes han 1931 till häradshövding i Hallands norra domsaga.

 

Klas Sigurd Holter Hedström avled 14 aug. 1966. Han var född i Sundsvall 2 mars 1888, avlade stud.ex. 1906 och jur.kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1920, assessor 1923 och hovrättsråd 1930. Han blev revisionssekreterare 1932 och ånyo hovrättsråd 1936.

 

Christer Johan Ivar Hessius avled 15 aug. 1966. Han var född i Stockholm 1 april 1928, avlade stud.ex. 1948 och jur.kand.ex. i Uppsala 1957. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1963.

 

Gunnar Engelbert Arbman avled 21 aug. 1966. Han var född i Döderhult5 aug. 1885, avlade stud.ex. 1904 och jur.kand.ex. i Uppsala 1909. Eftertingstjänstgöring tjänstgjorde han i Göta hovrätt, där han blev aktuarie 1917och hovrättssekreterare 1929.

 

Carl Waldemar Nordenfelt avled 27 aug. 1966. Han var född i Kristinehamn 30 mars 1914, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Uppsala 1938.

 

Notiser 727Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Östersund och Karlstad. Han blev led. i samfundet 1944.