Erhard Westman avled 29 aug. 1966. Han var född i Stockholm 8 jan. 1890, avlade stud.ex. 1909 och jur.kand.ex. 1914. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Svea hovrätt ägnade han sig fram till 1946 åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1920.

 

Didrik Cappelen-Smith avled 11 sept. 1966. Han var född i Östersund 7 nov. 1887, avlade mogenhetsex. 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1915. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Uppsala och Östersund. Han blev led. i samfundet 1920.

 

Sven-Otto Lundstedt avled 17 sept. 1966. Han var född i Landskrona 19 mars 1903, avlade stud.ex. 1921 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Magnus Ivar Brynolf avled 21 sept. 1966. Han var född i Jonsberg, Östergötlands län, 5 febr. 1888, avlade stud.ex. 1907 och jur.kand.ex. i Uppsala 1914. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i justitiedepartementet ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sollefteå. Han blev led. i samfundet 1938.

 

Johan Birger Christenson avled 22 sept. 1966. Han var född i Håstad, Malmöhus län, 1 juli 1875, avlade mogenhetsex. 1893 och hovr.ex. i Lund 1900. Efter tingstjänstgöring blev han 1908 civilrådman i Södertälje.

 

Ivar Leonard Glimstedt avled 29 sept. 1966. Han var född i Göteborg 8 sept. 1894, avlade stud.ex. 1914, fil.kand.ex. 1917 och jur.kand.ex. i Stockholm 1920. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1926.

 

Erik Adolf Sjöman avled 30 sept. 1966. Han var född i Stockholm 15 sept. 1905, avlade stud.ex. 1925 och jur.kand.ex. i Stockholm 1933. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1939.

 

Nytt justitieråd. K. M:t har 11 nov. 1966 till justitieråd fr. o. m. 1 dec. 1966 utnämnt ledamoten i lagberedningen, hovrättsrådet i Göta hovrätt Ulf Lundvik.
    Justitierådet Lundvik är född i Stockholm 19 okt. 1916. Han blev jur. kand. i Uppsala 1942. Efter tingstjänstgöring i Flundre, Väne och Bjärke domsaga inträdde han i Göta hovrätt, där han blev assessor 1952 och hovrättsråd 1958. Han var notarie med sekr.göromål i konstitutionsutskottet 1949 och i första lagutskottet 1950. År 1951 var han sekr. i sistnämnda utskott. Under åren 1952—1960 hade han lagstiftningsuppdrag i justitiedepartementet bl. a. angående fideikommissens avveckling och översyn av utsökningslagen. Under 1956—1961 var han ställföreträdare för JO. Sedan okt. 1960 har han tjänstgjort i lagberedningen.