Aksel Gustavson avled d. 15 okt. 1965. Han var född i Ulricehamn d. 8 juli 1884, avlade stud.ex. 1902 och hovr.ex. i Uppsala 1906. Efter tingstjänstgöring blev han först amanuens vid domkapitlet i Linköping men ägnade sig senare åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1913.

 

Erik Torsten Vinberg avled d. 17 okt. 1965. Han var född i Skövde d. 14 sept. 1900, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. 1923 i Uppsala. Efter tingstjänstgöring inträdde han vid polisverket i Göteborg, tjänstgjorde sedermera såsom åklagare och utnämndes 1936 till landsfogde i Hallands län. 1948 blev han byråchef vid riksåklagarämbetet.

 

Anders Harald Körlof avled d. 3 nov. 1965. Han var född i Asmundtorp, Malmöhus län d. 22 juni 1889, avlade stud.ex. 1908 och jur.kand.ex. i Lund 1911. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han såsom t.f. domhavande och därefter såsom adjungerad ledamot i Svea hovrätt. Han utnämndes till häradshövding 1923 vid Torneå domsaga och 1936 i Ovansiljans domsaga.

 

Ragnar Anund Svensson avled d. 18 nov. 1965. Han var född i Kristianstadd. 20 febr. 1913, avlade stud.ex. 1932 och jur.kand.ex. i Lund 1938. Eftertingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge och övergick därefter till rådhusrätten i Malmö, där han 1959 utnämndes till rådman.

 

Torsten Emanuel Fredriksson avled d. 23 nov. 1965. Han var född i Kalmar d. 14 nov. 1894, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Uppsala 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Göta hovrätt där han blev assessor 1926 och hovrättsråd 1931. Efter tjänstgöring i Nedre justitierevisionen utnämndes han 1938 till häradshövding i Södra Möre domsaga.

 

Carl Gunnar Hagendahl avled d. 23 nov. 1965. Han var född i Örebro d. 27 april 1893, avlade stud.ex. 1911 och jur.kand.ex. i Uppsala 1916. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1924 och hovrättsråd 1930. Han utnämndes 1948 till lagman i Svea hovrätt.

 

Johan Birger Björklöf, avled d. 17 dec. 1965. Han var född i Sthm d. 1 juli1892, avlade stud.ex. 1912 och jur.kand.ex. i Sthm 1917. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han såsom domhavande vid olika underrätter. Han utnämndes 1938 till häradshövding i Jämtlands östra domsaga.

 

Oscar Natanael Welin-Berger avled d. 6 jan. 1966. Han var född i Västervik d. 26 febr. 1894, avlade stud.ex. 1913, fil.kand.ex. 1916 och jur.kand.ex. 1924 i Lund. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt och Sthms rådhusrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet. Han blev led. av samfundet 1937.

 

Sten Axel Eugen Björklund avled d. 10 jan. 1966. Han var född i Sthmd. 31 jan. 1897, avlade stud.ex. 1915 och jur.kand.ex. i Sthm 1920. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1930 och hovrättsråd 1936. Han blev revisionssekreterare 1937 och ånyo hovrättsråd 1941. 1942—45 var han ordf. i krigshovrätten. 1953 blev han lagman i hovrätten, där han sedan 1963 tjänstgjorde som presidentens ställföreträdare.