Hovrätterna. K. M:t har
    17 dec. 1965 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Yngve Linder till lagm. i samma hovr. fr. o. m. 1 jan. 1966;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Nils Dillén att fr. o. m. 1 jan. tv t. o. m. 31 mars 1966 i hovr:n bestrida göromål, som ankomma på lagm.;
    30 dec. 1965 förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Erik Ameln till ordf. på avd. i hovr:n under tiden 1 jan. 1966—31 dec. 1967;
    s. d. förordnat hovr.råden i Svea hovr. Jerker Victor och Åke Sahlquist att 1 jan.—30 juni 1966 i hovr:n bestrida göromål, som ankomma på v. ordf. på avd.;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1966 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna där Bengt Lambe, Hans Anderberg, Sven Larsson och Olof Köhl samt i hovr. för Nedre Norrland fiskalen där Tage Andersson.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    3 dec. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Per Olof Marke att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv uppehålla en tjänst som tingsdomare i Luleå domsaga;
    10 dec. 1965 förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Sten Leire och rev.sekr Allan Lundstedt att tv under 1966 bestrida göromål, som ankomma på tingsdomare, Leire i Askims och Mölndals domsaga och Lundstedt i Hisings, Sävedals och Kungälvs domsaga;
    17 dec. 1965 förordnat fiskalen i Svea hovr. Ingvar Gunnarson att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv i viss utsträckning uppehålla häradshövd.ämb. i Nås ochMalungs domsaga;
    30 dec. 1965 förordnat fiskalen i Svea hovr. Gunnel Norell att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv i Södra Roslags domsaga bestrida göromål, som ankomma på särskild inskr.domare.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1965 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Gösta Boysen att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv uppehålla ett rådm.ämb. i rr i Umeå;
    17 dec. 1965 förordnat fiskalen i hovr. för Övre Norrland Torsten Eliasson att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv uppehålla ett rådm.ämb. i rr i Luleå.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har
    17 dec. 1965 utnämnt vattenrättsdomaren vid Mellanbygdens vattendomstol Lennart af Klintberg till vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol fr. o. m. 1 febr. 1966;
    30 dec. 1965 förordnat rev.sekr. Brit-Marie Ericsson att fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1966 i Österbygdens vattendomstol bestrida göromål, som ankomma på bitr. vattenrättsdomare.

 

Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 3 dec. 1965 utnämnt byrådir. i krim.vårdsstyr. Clas Amilon till krim.vårdsdir. i norra krim.vårdsräjongen fr. o. m. 1 jan. 1966.

 

Universiteten. K. M:t har 30 dec. 1965 utnämnt prof. i rättshistoria vid universitetet i Sthm jur. dr Per-Edwin Wallén (se SvJT 1964 s. 760) till prof. i straffrätt vid universitetet i Lund fr. o. m. 1 jan. 1966.

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 10 dec. 1965 antagits Ulf G:son Lundgren, Jönköping, Patrick Enckell, Karlshamn, Carl-Göran Ljungberg, Skövde, Hans Bagner, Sten Benktson, Claes Nilsonne och Vincent Sterner, Sthm, samt Per-Olof Nordin, Umeå.

 

Trycklov 2/2 1966