Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1966 hållit tre sammanträden; d. 9 juni årsmöte med studiebesök på Stockholms handelskammare, d. 19 okt. föredrag av presidenten Sture Petrén angående domstolsjuristers möjligheter till internationell verksamhet samt d. 8 dec. »kontaktmöte» med i Stockholm verksamma yngre jurister från andra hovrätter. Föreningens styrelse har under året behandlat aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1966/67 utgöres föreningens styrelse av assessorn Eskil Persson, ordf., assessorn Hans-Åke Wängberg, v. ordf., fiskalen Gunnel Norell, sekr., fiskalen Stig Brink, skattm., fiskalen Ivan Odhammar, klubbm., fiskalen Staffan Edling, idrottsförman, samt fiskalerna Lars Tottie, Johan Lind, Jan Freese och Olov Hertzman.

 

Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt höll sitt årsmöte d. 2 juni 1966. Styrelsen under verksamhetsåret 1966/67 utgörs av fiskalen Bertil Werner, ordf., assessorn Sixten Garström, v. ordf., fiskalen Carl Odencrants, sekr. och kassaförv., samt assessorn Lars Hedberg och fiskalen Lars Bredin med assessorn Per Sandström och fiskalerna Sven-Ivar Forss, Bengt Widén och Hans Corell som suppl. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 21 dec. 1966. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1966/67 valdes assessorn Erland Aspelin, ordf., assessorn Ingvar Pering, v. ordf., tingssekr. Karl-Ingvar Rundqvist, sekr. och kassaförv., samt assessorn Iwan Lindh och tingssekr. Runo Håkansson med assessorerna Inger Schlyter och Mari Ann Jönsson samt fiskalen John Boström som suppl. Föreningen har omkring 60 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1966 sammanträtt två gånger. Styrelsen har utgjorts av adj. led. Bjarne Ståhlgren, ordf., adj. led. Bror Karlsson, v. ordf., fiskalen Kenneth Bratthall, sekr., samt assessorn Claes Theorin och fiskalen Gunnar Dyhre, ordinarie ledamöter. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister i hovrätten för Övre Norrland har under år 1966 sammanträtt vid tre tillfällen. Årsmöte hölls d. 14 febr. 1966. Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av assessorerna Åke Weidstam, ordf., och Gunnar Arfwidsson, sekr., samt fiskalen Johan Leche, kassaförv. Som suppleanter har fungerat assessorn Gösta Boysen och fiskalen Lars Grönwall. Föreningen har f. n. 24 medlemmar.