Socialdepartementet. K. M:t har 3 febr. 1967 förordnat fisk. i Göta hovr. Bengt Westerberg att som sakk. biträda inom dep:ts rättssekretariat.

 

Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 24 febr. 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrland Göran Steen att t. o. m. d. 31 dec. 1968 vara ordf. i arb.tidsnämnden för lots- och båtsmanspersonal vid sjöfartsverket.

 

Finansdepartementet. K. M:t har
    28 febr. 1967 förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Axel Wallén till expeditionschef i finansdep:t fr. o. m. d. 15 mars 1967;
    s. d. förordnat bl. a. dep.sekr. i dep:t Johan Nordenfalk och kanslirådet i handelsdep:t Sven Swarting till dep.råd i finansdep:t.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har
    31 jan. 1967 förordnat rev.sekr. Robert Söderblom att biträda i dep:t under tiden d. 1 febr.—d. 30 juni 1967;
    13 febr. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Herner att biträda i dep:t under tiden d. 17 febr.—d. 31 mars 1967.

 

Hovrätterna
    K. M:t har 10 febr. 1967 förordnat fisk. i Svea hovr. Ivan Odhammar att t. o. m. d. 30 sept. 1967 bestrida göromål som ank. på byrådir.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    17 febr. 1967 förordnat rev.sekr. Allan Lundstedt att inneha långtidsvik. på tingsdom.tjänsten i Listers och Sölvesborgs dga t. o. m. d. 30 juni 1967;
    s. d. förordnat fisk. i hovr. för Nedre Norrland Jan-Olof Arnberg att t. o. m. d. 30 juni 1968 i Ovansiljans dga bestrida göromål som ank. på tingsdom.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    17 febr. 1967 förordnat rådm. i rr i Linköping Lars Montelius att t. v. inneha långtidsvik. på borgmästartjänsten i rr och ass. i rr Sven Kjellgren att t. v. inneha långtidsvik. på Montelius rådm.tjänst;
    24 febr. 1967 utnämnt häradshövd. i Frosta och Eslövs dga Johan Björling till borgmästare i rr i Malmö fr. o. m. 1 maj 1967;
    s. d. utnämnt rådm. i Göteborgs rr Härje Stenberg till borgm. i rr fr. o. m. 1 mars 1967.

 

Vattendomstolarna. K. M:t har d. 3 febr. 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Stig Liljeqvist till bitr. vattenrättsdom. i Västerbygdens vattendomstol fr. o. m. d. 1 april 1967.

 

Polisväsendet. K. M:t har d. 10 febr. 1967 utnämnt polismästaren i Karlskrona polisdistrikt Nils Gustav Cederholm till länspolischef i Blekinge län.

 

Trycklov 30/3 1967