Personalnotiser 397Regeringsrätten. K. M:t har 21 april 1967 beviljat regeringsråden Enar Eckerberg och Hilding Björne avsked från regeringsrådstjänsterna, Eckerberg vid utg. av juli 1967 och Björne vid utg. av aug. 1967.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    11 april 1967 förordnat hovrättspres. Sten Rudholm till led. i samarb.org. för ADB inom rättsväsendet;
    18 april 1967 förordnat utrikesrådet Hans Blix att biträda FN-lagkomm. som expert;
    s. d. förordnat försäkr.dir. Sten Eriksson, dir. Erik Forstadius, kanslichefen Johan Land, dir. Hans Lindstedt, förbundssekr. Harald Nilsson, doc. Ulf Nilsonne, försäkringsdom. Carl Axel Petri, kanslir. Nils Wentz och hovrättsr. Åke Widding att biträda skadeståndskomm. som experter;
    26 april 1967 entledigat kanslir. Nils Wentz från förordnande att vara sekr. i grundlagberedn.

 

Civildepartementet. Dep.chefen har 7 april 1967 förordnat statssekr. Bertil Löfberg, tillika ordf., rättschefen Georg Ericsson, dep.rådet Åke Gustafsson, dir. Sture Lannefjord, dep.råden Nils Mannerfelt och Jan-Christian Montelius att som sakk. utreda vissa frågor i förhandl.rättssystemet för off. tjänstemän samt förordnat ass. i Svea hovr. Börje Hårdefelt till sekr. åt de sakk.

 

Lagberedningen. K. M:t har 14 april 1967 entledigat justitierådet Ulf Lundvik från förordnande att vara led. i lagberedn.

 

Häradsrätterna. K. M:t har
    14 april 1967 förflyttat och förordnat häradshövd. i Sevede och Tunaläns dga Sture Hasslow att vara häradshövd. i Frosta och Eslövs dga fr. o. m. 1 juli 1967;
    21 april 1967 förflyttat och förordnat tingsdom. i Listers och Sölvesborgs dga Hans Andersson att vara tingsdom. i Kristianstads dga fr. o. m. 1 juli 1967.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har 14 april 1967 utnämnt tingsdom. i Sollentuna och Färentuna dga Johan Wellander till rådm. i Sthms rr och s. d. förordnat rådm. i rr Karl-Erik Skarvall till ordf. på 22:a avd. i rr t. v. t. o. m. 31 dec. 1968.

 

Universiteten. K. M:t har 26 april 1967 utnämnt prof. vid universitetet i Uppsala Lars Hjerner till prof. i internationell rätt vid universitetet fr. o. m. 1 juli 1967 (jfr SvJT 1963 s. 157).

 

Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter har 14 april 1967 antagits Mats Olofson, Göteborg, Göran Schmidt, Sollefteå, och Frank Werneman, Sundsvall, 12 maj 1967 Nils-Göran Borna, Alvesta, Lennart Ahlström och Bo Bring, Göteborg, Gunnar Lundgren, Falun, Urban Hjärne, Kalmar, och Jan Wijkström, Lund, samt 26 maj 1967 Lena Grönblad, Gävle, Gregor H:son Modin, Malmberget, och Ulla Greta Winberg, Sundsvall.

 

Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1967 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

Svea hovrätt
I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden K. Ericsson, v. ordf., och J. Gyllenswärd*, adj. led. S. Edlund och G. Hermanson.
    II avd.: lagmannen Y. Linder, hovrättsråden S. Lindquist, v. ordf., och E. Beskow*, assessorerna G. Syk och K. Krön.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, adj. led. P. Jermsten och G. Sjövall.
    IV avd.: lagmannen I. Ahlström, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och E. Backman, assessorn B. G. Nordström och adj. led. S. Beling.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden G. Hagströmer*, v. ordf., och F. Palmér, assessorn J.-M. Erfors, adj. led. S. Holstad.
    VI avd.: lagmannen I. Ulveson, hovrättsråden J. Victor, v. ordf., E. Larsson* och J. Oldin, assessorn G. Lind af Hageby.
    VII avd.: lagmannen C.-A. Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och H. Bergquist*, assessorn M. Calais, adj. led. K. Theorin.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v. ordf., och H. E. Nordström*, assessorn B. Sederblad, adj. led. L. Lindmark.

 

398 Personalnotiser    IX avd.: lagmannen A. Ribbing, hovrättsråden C.-Fr. Hadding*, v. ordf., och M. von Koch, assessorn H. Anderberg, adj. led. G. Sterzel.
    Extra avd. I: hovrättsråden S. Nordell*, ordf., Å. Sahlquist, v. ordf., och Elowson, assessorn P.-A. Åström, adj. led. T. Hellners.
    Extra avd. II: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsrådet G. Wessman*, v. ordf., assessorn L. Arvidsson, adj. led. C. Borlind.

 

Vattenöverdomstolen
I avd.: lagmannen N. Jansson*, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna J. Ericson, B. Jansson och I. Tengström, adj. led. Inger Zetterstrand och S. Westberg.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet A. Nordin, v. ordf., assessorn S. Brink, adj. led. C.-O. Håkansson och B. Magnusson.

 

Göta hovrätt
I avd.: presidenten N. E. Åqvist, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., P. G. Blomdahl och S. Löwendahl*, assessorn L. Hedberg, adj. led. J. Hultgren och H. G. Englund.
    II avd.: lagmannen B. Höijer*, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., N. Sönnerby, L.-E. Cronholm, adj. led. B. Karle och S. Iversen.
    III avd.: lagmannen G. Ekblad, hovrättsråden K. Ahlbom*, v. ordf., K. Lüning, F. Lindstam, assessorerna W. Friedmann och B. Werner.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge
I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden C. Bergström, v. ordf., H. Nordholm* och I. Bodewall samt adj. led. I. Cosmo och K.-I. Rundquist.
    II avd.: lagmannen H. Moberg, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., och H. Schunnesson* samt assessorerna Inger Schlyter, R. Andersson och B. Eilard.
    III avd.: lagmannen I. Bladh, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., P. Ryding och G. Ohlsson, assessorn I. Pering samt adj. led. Karin Bredberg Olsson.

 

Hovrätten för Västra Sverige
I avd.: presidenten G. Lagergren, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., B. Arnold och C. J. Johansen, assessorn B. Rundqvist, assessorn i Göteborgs rådhusrätt B. Wessman, fiskalen B. Holmqvist.
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v. ordf., L.-G. Lindencrona och O. Thulin, assessorerna A. Stendahl och C. Theorin.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsråden S. Ekblom*, v. ordf., B. Erichs och B. Helling, adj. led. B. Ståhlgren.
    IV avd.: lagmannen E. Ahlgren, hovrättsråden C.-I. Lefwander*, v. ordf., L. Öhrbom och S. Arning, assessorn B. Gislev, adj. led. B. Elmgren-Warberg.

 

Hovrätten för Nedre Norrland
I avd.: presidenten Å. von Schultz, hovrättsråden G. Malmer*, v. ordf., och C.-E. Wollsén, assessorerna S. Bouvin och T. Fahlander.
    II avd.: lagmannen F. Nyquist*, hovrättsråden I. Henkow, v. ordf., och S.-E. Ellmén, assessorerna A. Westlander och Stina Zackari.

 

Hovrätten för Övre Norrland
I avd.: tf. lagmannen häradshövdingen S. Ohlsson*, hovrättsråden N. Lindroth, v. ordf., och Ingrid Andersson, assessorerna G. Boysen, L. Lagerqvist och E. Bergenfalk.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden S. Bramsjö*, v. ordf., B. Lid och C. O. Meurling, assessorn G. Arfwidsson, rådmannen S. Lien.