Fiskalsförordnanden i hovrätt. Under 1966 har fiskalsförordnande meddelats för
    i Svea hovrätt: J. Levander, Anita Meyerson, H.-T. Skoglund, L. Lindvall, D. Ytterberg, M. Åkerdahl, Görel Ekholm, P. Fitger, R. Strömberg, J. Huldt, Ingrid Fernström, O. Lundström, J. Levin, Å. Lundborg, A. Åkesson, C.-J. Holm, B. Drangel, J. Allgårdh, L. Carbell, B. Fredelius, S. Carlson, O. Bergqvist och O. Hertzman;
    i Göta hovrätt: B. Severin, T. T-son Thyblad, S. Englund, J.-O. Rehnberg, L. Wennick, B. Widén, Kerstin Paulsson, K. Nordling, G. Hillman och H. Corell;
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: J. Boström, L. Bäckmalm, P. Assarson, T. Krüeger och I. Wickström;
    i hovrätten för Västra Sverige: J. Ståhl, M. Gunnarsson, B. Löwendahl, K. Bratthall och O. Ekman;
    i hovrätten för Nedre Norrland: G. Libell;
    i hovrätten för Övre Norrland: S. Lindström, P. Tingbrand och Birgitta Ågren.

 

Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande på stat uppförda rev.sekr. åtnjöt 1 april 1967 på grund av offentligt uppdrag eller liknande ledighet från rev.sekr. tjänsten: A. Åslund (e. rådman vid Sthms rrtt), A. Lundstedt (t. f. tingsdomare i Listers och Sölvesborgs domsaga), R. Söderblom (jordbr.dep.), Chr.Wibling (bitr. vattenrättsdomare i Österbygdens vattendomstol), B. Egenvall (JO-ämb.), C. G. Wedin (t. f. tingsdomare i Svartlösa domsaga), G. Grönvall (e. rådman vid Sthms rrtt), L. Wasteson (just.dep.), U. Lindquist (inrikesdep.), G. Stapelberg (just.dep.) och G. Herner (jordbr.dep.). Av de 27 ord. rev.sekr. var 16 i tjänst och intet ämbete var vakant.
    Såsom t.f. rev.sekr. tjänstgjorde hovrättsrådet E. Borglund (Västra Sverige), assessorn B. Isacson (Skåne och Blekinge), preceptorn B. Bengtsson (Uppsala universitet), hovrättsrådet L. Böhme (Övre Norrland), assessorn C. Mejåre (Skåne och Blekinge), assessorn U. Maiander (Göta), bitr. häradshövdingen O. Darell (Piteå), assessorn S. Bolte (Svea), bitr. häradshövdingen Å. Lindbohm (Västerbottens västra), assessorn R. Dahnell (Svea), assessorn S. Holmbergh (Svea), assessorn E. Cederlund (Svea), assessorn B. Krouthén (Svea), rådmannen C. Ormegard (Gävle), rådmannen B. Hagard (Jönköping), assessorn O. Westman (Svea) och assessorn S.-O. Hall (Svea).

 

Trycklov 2/6 1967