Häradsrätterna. K. M:t har
    12 maj 1967 förordnat rådm. i rr i Hälsingborg Allan Persson att inneha långtidsvik. på häradshövd.-tjänsten i Luggude dga fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. utnämnt rev.sekr. Carl-Gustaf Wedin till tingsdom. i Svartlösa dga fr. o. m. 1 juli 1967;
    25 maj 1967 förordnat tingsdom. i Nyköpings dga Bo-Göran Stenström att inneha långtidsvik. på häradshövd. tjänsten i dgn 1 juni—31 dec. 1967;
    s. d. förordnat tingsdom. i Mellansysslets dga Carl-Magnus Elgenstierna att inneha långtidsvik. på häradshövd. tjänsten i Älvdals och Nyeds dga fr. o. m. 1 juli 1967;
    s. d. förordnat rådm. i rr i Norrköping Göran Åström att inneha långtidsvik. på häradshövd. tjänsten i Bråbygdens och Finspånga läns dga fr. o. m. 15 maj 1967;
    s. d. förflyttat bitr. häradshövd. i Västerbottens v. dga Åke Lindbohm till tingsdom. i Skövde dga fr. o. m. 1 juli 1967;
    9 juni 1967 utnämnt häradshövd. i Co 1 i Västerbottens s. dga Göran Hammarström till häradshövd. i Co 2 i dgn fr. o. m. 1 juli 1967;
    s. d. förflyttat rådm. i rr i Landskrona Folke Sjöholm och Eric Kinberg till tingsdom. i Landskrona dga fr. o. m. 1 juli 1967.

 

Rådhusrätterna. K. M:t har
    12 maj 1967 förordnat ass. i Göteborgs rr Anders Ekblom att inneha långtidsvik. på en rådm.tjänst i rr t. o. m. 13 okt. 1967;
    18 maj 1967 dels utnämnt till rådm. i Sthms rr fr. o. m. 1 juli 1967 tjf byråch. vid Svea hovr. Sture Hägerroth, e. rådm. i rr Sven Törnlund, kanslir. i just.dep:t, ass. i Svea hovr. Arne Wilhelmsson och e. rådm. i rr Barbro Åslund, dels förordnat till t. f. rådm. fr. o. m. 1 juli 1967 t. f. rev.sekr., ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Bertil Isacson samt ass. i rr Åke Westerlund och Carl-Olof (Olle) Westlander;
    25 maj 1967 förordnat rådm. i rr i Västerås Erik Ahnlund att t. v. inneha långtidsvik. på borgm.tjänsten i rr;
    9 juni 1967 dels utnämnt e. rådm. i Göteborgs rr Johan von Sydow till rådm. i rr dels förordnat ass. i rr Gunnel Åhslund till e. rådm. i rr, båda fr. o. m. 1 juli 1967.

 

Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 25 maj 1967 förordnat tjf. avdeln.chefen i styr. byråchefen, hovrättsr. Erik Nyman att fortf. t. o. m. 30 juni 1969 vara stf. för gen.dir. och chefen för styr.

 

Interneringsnämnden. K. M:t har 12 maj 1967 förordnat rådm. i Sthms rr Karl-Erik Skarvall att jämte f. d. lagm. i Göta hovr. Olof Engqvist vara stf. för ordf. i nämnden t. o. m. utg. av 1970.

 

Rikspolisstyrelsen. K. M:t har 12 maj 1967 förordnat rikspolischefen Carl Persson att fortf. vara rikspolischef t. o. m. 30 juni 1970 och 25 maj 1967 led. av riksd. II kamm. C. E. Hedin, G. K. V. Larsson och E. H. G. Lindahl att vara led. i styr. 1 juli 1967—30 juni 1970.

 

Åklagarväsendet. K. M:t har 18 maj 1967 utnämnt t.f. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthms åkl.dt Lennart Hiort till chefsåkl. vid mynd.

 

Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor. K. M:t har 9 juni 1967 förordn att.f. byråch., ass. i Svea hovr. Olof Tranell att uppehålla tjänsten som näringsfrihetsombudsmannens stf.

 

Trycklov 12/7 1967