Herbert Fagerström avled 31 jan. 1967. Han var född i Jönköping 21 okt. 1892, avlade stud.ex. 1911 och jur.kand.ex. i Stockholm 1917. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Svea hovrätt och vid Österbygdens vattendomstol blev han 1935 häradshövding i Luleå domsaga och 1947 i Folkungabygdens domsaga.

 

Frank Hjalmar Zachau avled 1 febr. 1967. Han var född i Uddevalla 22 sept. 1900, avlade stud.ex. 1919 och jur.kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Uddevalla utom åren 1946—57, då han var ombudsman vid Uddevallavarvet m. fl. företag. Han var led. i samfundet 1936—46 och från 1958.

 

Mats Hörsne avled 17 mars 1967. Han var född i Hörsne, Gotland, 13 jan. 1897, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Kalmar. Han blev led. i samfundet 1935.

 

Ralph Henry Dickson avled 25 mars 1967. Han var född i Viby, Örebro län, 10 juni 1895, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Stockholm 1918. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Örebro och Alingsås. Han tillhörde samfundet 1923—1953.

 

Carl Johan Svennegård avled 13 april 1967. Han var född i Örkelljunga 27 maj 1903, avlade stud.ex. 1924 och jur.kand.ex. i Lund 1928. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1939 och hovrättsråd 1945. Han blev revisionssekreterare 1946 och 1953 borgmästare i Linköping. Han var sedan 1950 ordf. i Sveriges juristförbund.

 

Moritz Apt avled 17 april 1967. Han var född i Uddevalla 11 sept. 1913, avlade stud.ex. 1934 och jur.kand.ex. i Lund 1939. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Norrköping. Han blev led. i samfundet 1947.

 

Georg Vilhelm Bodén avled 23 april 1967. Han var född i Fuxerna, Älvsborgslän, 25 okt. 1887, avlade stud.ex. 1906 och jur.kand.ex. i Uppsala 1911. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg utom åren 1938—54, då han var verkst, dir. i AB Göteborgssystemet. Han var led. i samfundet åren 1926—38 och från 1954.

 

Axel Filip Ragnar Oberger avled 3 maj 1967. Han var född i Tranås 14 aug. 1896, avlade stud.ex. 1915, civilekonomex. 1919 och jur.kand.ex. i Stockholm 1932. Härefter ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1937.

 

Carl Martin Lundqvist avled 6 maj 1967. Han var född i Västerfärnebo,Västmanlands län, 16 febr. 1905, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Stockholm 1928. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt verksamhet inom polis- och åklagarväsendet. Han blev statsåklagare i Stockholm 1957 och överåklagare där 1965.