Försvarsdepartementet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat tf. statssekr., kanslir. Klas Sven-Göran Olhede att vara statssekr. i dep:t.

 

Socialdepartementet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat kanslir., ass. i Svea hovr. Ingrid Ragnarsdotter Hilding att bestrida göromål som ank. på exp.chef i dep:t fr. o. m. 1 okt. 1967 och tf. exp.chefen, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Danielsson att vara rättschef fr. o. m. 1 sept. 1967.

 

Finansdepartementet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat kanslir., ass. i Svea hovr. Göran Wahlgren att inneha långtidsvik. på en dep.r. tjänst i dep:t fr. o. m. 1 sept. 1967 och ass. i Svea hovr. Kurt Malmgren att inneha långtidsvik. på Wahlgrens kanslir.tjänst.
    Dep.chefen har med stöd av K. M:ts bemyndigande 9 juni 1967 tillkallat bl. a. regeringsrådet Sten Walberg att som sakk., tillika ordf., överse reglerna om förmögenhets- samt arvs- och gåvobeskattningen.

 

Ecklesiastikdepartementet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat dep.sekr., byrådir. Ilmar Bekeris att vara kanslir. i dep:t.
    Dep.chefen har med stöd av K. M:ts bemyndigande 30 juni 1967 tillkallat justitierådet Torwald Hesser, tillika ordf., och professorn Svante Bergström som sakk. m. uppgift att förhandla om en avtalsreglering av de upphovsrättsl. frågorna på undervisn.omr.

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 9 juni 1967 förordnat rev.sekr. Robert Söderblom att t. o. m. 31 aug. 1967 biträda i dep:t.

 

Handelsdepartementet. K. M:t har 30 juni 1967 förordnat dep.r., hovrättsr. i Svea hovr. Sten-Erik Bergstrand att vara exp.chef/rättschef i dep:t fr. o. m. 1 aug. 1967.

 

Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    6 juli 1967 förordnat ass. i Svea hovr. Lars Arvidsson att bestrida göromål som ank. på rev.sekr. fr. o. m. 14 aug. 1967;
    18 aug. 1967 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Inger Schlyter att bestrida göromål som ank. på rev.sekr. fr. o. m. 21 aug. 1967.

 

Riksåklagaren. K. M:t har 30 juni 1967 utnämnt länsåkl. och chefen förlänsåkl.mynd. i Östergötl. län Bengt Steen till bitr. riksåkl. fr. o. m. 1 nov. 1967.

 

Hovrätterna. K. M:t har
    30 juni 1967 utnämnt tf. dep.r. i finansdep:t, hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige Stig Jungefors till lagman i hovr. fr. o. m. 1 sept. 1967;
    s. d. förordnat hovrättsr. i Svea hovr. Åke Sahlquist att vara v. ordf. på avd. i hovr. t. o. m. 31 dec. 1967 samt hovrättsr. i hovr. Carl-Fredrik Hadding, Gunnar Wessman och Erik Backman att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. t. o. m. 31 dec. 1967;

 

Personalnotiser 587    s. d. till ass. förordnat i Svea hovr. fisk. Lars Persson, Sven Beling, Per Jermsten, Georg Sterzel, Trygve Hellners och Carl-Olof Håkansson samt i Göta hovr. fisk. Jan Hultgren;
    20 juli 1967 förordnat hovrättsr. i hovr. för Nedre Norrl. Sven-Erik Ellmén att bestrida göromål som ank. på v. ordf. på avd. i hovr. fr. o. m. 1 aug. 1967;
    25 aug. 1967 utnämnt tingsdom. i Vättle, Ale och Kullings dga Lars Ingemar Thorleif till hovrättsr. i hovr. för Västra Sverige fr. o. m. 1 sept. 1967.