Haagkonferensen för internationell privaträtt söker till sin permanenta byrå i Haag en sekreterare. Sökande skall ha avlagt juridisk examen, äga viss praktisk erfarenhet samt behärska franska. Kunskaper i ytterligare språk, företrädesvis engelska, tillmätes meritvärde. Anställningstiden är i princip tre år, inklusive 6 månaders provtjänstgöring. Ansökningstiden utgår den 1 januari 1968. Närmare upplysningar genom dep.sekr. Hellberg, Justitiedepartementet.

 

Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), Geneve, ledigförklarar två befattningar som Counsellor, den ena på avdelningen för upphovsrätt och den andra för förbindelser med internationella organisationer. Ansökningstiden utgår den 1 december 1967. Närmare upplysningar genom dep.sekr. Hellberg, Justitiedepartementet.