Kurs i europafrågor. Europa Instituut vid Amsterdams universitet anordnar, i samarbete med Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC), sin tredje internationella kurs rörande europeisk integration under tiden september 1968—maj 1969. Kursen är i första hand avsedd för medborgare i EEC- och EFTA-staterna samt i USA. Närmare upplysningar kan erhållas från NUFFIC, Molenstraat 27, Haag.

H. D-s