Karl Bertil Emanuel Carlé avled 12 maj 1967. Han var född i Göteborg 12 okt. 1897, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Stockholm 1924. Eftertingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Göteborg. Han blev led. i samfundet 1930.

 

Lennart Gustaf Richard Nordheim avled 26 maj 1967. Han var född i Smålands Rydaholm 17 dec. 1898, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Lund 1928. Han ägnade sig därefter åt advokatverksamhet i Karlskrona och blevled. i samfundet 1933.

 

Gunnar Michael Fredriksson Fant avled 15 juni 1967. Han var född i Stockholm 12 aug. 1879, avlade stud.ex. 1896 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1902. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han som rådman i Nyköping och blev 1917 borgmästare där. 1931 blev han borgmästare i Stockholm.

 

Hugo Andreas Söderström avled 23 juni 1967. Han var född i Bygdeå, Västerbottens län 21 nov. 1896, avlade stud.ex. 1916 och jur.kand.ex. i Uppsala 1921. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt, där han blev assessor 1931 och hovrättsråd 1936. Han blev revisionssekreterare 1937. 1941 utnämndes han till häradshövding i Kinds och Redvägs domsaga.

 

Ivar Conrad Herbert Ullman avled 30 juni 1967. Han var född i Göteborg 8 jan. 1892, avlade stud.ex. 1911 och jur.kand.ex. i Uppsala 1917. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Göta hovrätt samt som t.f. stadsfiskal i Stockholm blev han stadsfiskal i Visby 1932. Han blev rådman där 1944.

 

Otto Trued Norell avled 18 aug. 1967. Han var född i Bräkne Hoby i Blekinge län 22 juli 1902, avlade stud.ex. 1922 och jur.kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han blev assessor 1936. Han blev revisionssekreterare 1946 och 1948 häradshövding i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga.

 

Josef Gunnar Hallert avled 2 sept. 1967. Han var född i Ramkvilla, Jönköpings län, 27 aug. 1892, avlade stud.ex. 1914 och jur.kand.ex. i Lund 1924. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid länsstyrelsen i Kopparbergslän blev han 1930 rådman i Falun.

 

Gustaf (Gösta) Viktor Berg von Linde avled 6 sept. 1967. Han var född i Svalöv 20 febr. 1884, avlade mogenhetsex. 1902, jur.fil.ex. i Lund 1903 och hovr.ex. 1905. Efter tingstjänstgöring blev han 1910 t.f. borgmästare och 1919 borgmästare i Ängelholm.

 

Sven Birger Helge Sebastian Sjöstrand avled 12 sept. 1967. Han var född i Kånna, Kronobergs län, 27 okt. 1898, avlade stud.ex. 1917 och jur.kand.ex. i Uppsala 1926. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Örebro och Västerås. Han blev led. i samfundet 1932.

 

Gunnar Gottfrid Wallberg avled 23 sept. 1967. Han var född i Stockholm 31 juli 1887, avlade stud.ex. 1905 och jur.kand.ex. i Uppsala 1910. Eftertingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt ägnade han sig åt advokatverksamhet i Stockholm. Han blev led. i samfundet 1919.

 

David Nilzén avled 5 okt. 1967. Han var född i Frödinge, Kalmar län, 4 aug. 1898, avlade stud.ex. 1918 och jur.kand.ex. i Stockholm 1925. Efter tings

 

Dödsfall 783tjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet i Sundsvall. Han blev led. i samfundet 1931.